Option Margin Definition

Opsjonsmargin er mengden penger som en opsjonshandler må ha på kontoen sin for å kunne inngå en bestemt handel. Marginen beregnes basert på den underliggende eiendelens pris, opsjonens innløsningspris og traderens valgte posisjon (lang eller kort). I de fleste tilfeller er opsjonsmarginen en liten prosentandel av den totale handelsverdien. Opsjonsmargin må ikke forveksles med marginkravene … Les mer

Vanilla Option Definisjon

En vaniljeopsjon er et finansielt instrument som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på en bestemt dato. Vaniljeopsjoner er den vanligste typen opsjoner som handles i finansmarkedene. Den underliggende eiendelen kan være en aksje, en obligasjon, en valuta, en råvare eller en indeks. … Les mer

Low Exercise Price Option (LEPO) Definisjon

En opsjonshandelsstrategi som brukes til å kjøpe puts eller samtaler med en innløsningspris som er lavere enn gjeldende markedspris. Denne strategien brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg lavere i fremtiden. Trenger du kontanter for å utøve opsjoner? Hvis du handler med opsjoner, må du ha kontanter eller marginerbare … Les mer