Økonomisk avskrivning Definisjon

Økonomisk avskrivning er forringelsen av verdien av en vare eller eiendel på grunn av normal slitasje eller foreldelse. Satsen på økonomisk avskrivning kan måles ved mengden inntekt som et selskap taper på grunn av forringelsen av eiendelene.

Hva er 2 forskjellige typer avskrivninger?

1. Avskrivning er det gradvise tapet i verdi av en eiendel.

2. Avskrivninger kan være forårsaket av flere faktorer, inkludert slitasje, foreldelse og markedskrefter.

Hvordan vises avskrivninger på en balansequizlet? Avskrivninger vises på en balanse som en kostnad. Dette fordi avskrivning er en ikke-kontant utgift, som betyr at det er en utgift som ikke betales med kontanter. I stedet er avskrivninger en regnskapsmetode som brukes til å allokere kostnaden for en langsiktig eiendel over dens utnyttbare levetid.

Hva er de fem metodene for avskrivning?

De fem avskrivningsmetodene er:

1. Lineær avskrivning
2. Akselererte avskrivninger
3. Summen av årenes sifre avskrivninger
4. Avskrivninger på produksjonsenheter
5. Gruppeavskrivning

Hva betyr avskrivningskostnad?

Definisjonen av avskrivningskostnad er allokeringen av kostnaden for en langsiktig eiendel over dens utnyttbare levetid. Avskrivningskostnader brukes for å bedre matche inntektene generert av eiendelen med utgiftene som påløper for å generere den inntekten.

Avskrivningskostnaden for en bestemt eiendel beregnes ved å bruke eiendelens kostpris, dens forventede gjenvinningsverdi og dens utnyttbare levetid. Eiendelens kostpris er beløpet som betales for å anskaffe eiendelen. Den forventede bergingsverdien er det estimerte beløpet som eiendelen vil være verdt ved slutten av levetiden. Utnyttbar levetid er det estimerte antallet år som eiendelen vil bli brukt før den kastes eller selges.

Avskrivningskostnaden for en eiendel registreres vanligvis på månedlig eller årlig basis. For eksempel, hvis et selskap kjøper et nytt utstyr for $1000 og utstyret forventes å ha en gjenvinningsverdi på $100 og en brukstid på 10 år, vil avskrivningskostnaden være $90 per år ($1000 - $100)/10) .

Hva er avskrivning basert på? Avskrivninger er basert på konseptet om slitasje på en eiendel. Over tid vil en eiendel miste noe av sin verdi på grunn av normal slitasje. Dette er kjent som avskrivninger. Mengden av avskrivninger som en eiendel opplever vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert dens alder, hvor godt den er vedlikeholdt og hvor ofte den brukes.