Økonomisk avskrivning Definisjon

Økonomisk avskrivning er forringelsen av verdien av en vare eller eiendel på grunn av normal slitasje eller foreldelse. Satsen på økonomisk avskrivning kan måles ved mengden inntekt som et selskap taper på grunn av forringelsen av eiendelene. Hva er 2 forskjellige typer avskrivninger? 1. Avskrivning er det gradvise tapet i verdi av en eiendel. 2. … Les mer