Netto investeringsinntekt (NII)

Netto investeringsinntekt (NII) er forskjellen mellom et selskaps totale investeringsinntekt og dets totale investeringsutgifter. Dette inkluderer renter, utbytte og andre former for investeringsinntekter, minus eventuelle investeringsutgifter som provisjoner eller gebyrer.

NII kan brukes til å måle et selskaps lønnsomhet og generelle økonomiske helse. Det er også en nyttig beregning for å avgjøre om et selskap betaler for mye i skatt på investeringsinntektene sine.

Hva er forskjellen mellom Eve og NII?

Hovedforskjellen mellom Eve og NII er at Eve er en skatt på nettoinntekt (NI), mens NII er en skatt på bruttoinntekt (GI). Eve pålegges enkeltpersoner, mens NII pålegges selskaper.

Eve anses generelt for å være en mer progressiv skatt enn NII, da den kun beskatter den delen av inntekten som er over en viss terskel (kjent som "standardfradraget"). NII, på den annen side, skatter hele et selskaps inntekt, uavhengig av hvor mye det tjener.

En annen forskjell mellom de to avgiftene er at Eve åpner for en rekke fradrag og fritak, mens NII ikke gjør det. Eve tillater for eksempel fradrag av visse utgifter, for eksempel medisinske utgifter og veldedige donasjoner. NII åpner ikke for noen fradrag.

Endelig ilegges Eva en lavere sats enn NII. Den øverste marginalsatsen for Eva er 28 %, mens den øverste marginalsatsen for NII er 35 %. Hvilket skjema rapporteres NIIT på? NIIT rapporteres vanligvis på skjema 1040, skjema C eller skjema C-EZ. Må jeg sende inn skjema 8960? Hvis du er underlagt skatt på nettoinvesteringer, må du sende inn skjema 8960.

Hva er nettoinvestering i enkle ord?

Nettoinvestering er den totale verdien av en enkeltpersons eller bedrifts investeringer, minus eventuelle forpliktelser knyttet til disse investeringene. Formålet med nettoinvestering er å måle den sanne lønnsomheten til en investering, ved å ta hensyn til både inntektene generert og kostnadene som påløper. Betaler du NIIT på kvalifisert utbytte? Ja, du må betale folketrygd på ditt kvalifiserte utbytte.