Motsyklisk aksjedefinisjon

En motsyklisk aksje er en type aksje som har en tendens til å overgå markedet i perioder med økonomisk resesjon.

Denne typen aksjer er vanligvis assosiert med selskaper som anses å være essensielle, for eksempel mat- og legemiddelselskaper, eller selskaper som leverer tjenester som anses å være essensielle, for eksempel verktøy.

Logikken bak å investere i motsykliske aksjer er at disse selskapene vil fortsette å se etterspørselen etter sine produkter eller tjenester selv under en økonomisk nedgang, når andre selskaper ser en nedgang i etterspørselen.

Det er et par ting å huske på når du investerer i motsykliske aksjer. For det første er det viktig å huske at disse aksjene ikke alltid vil overgå markedet, og det vil være tider når de vil underprestere.

For det andre er det viktig å diversifisere porteføljen din slik at du ikke er for tungt investert i noen sektor.

For det tredje er det viktig å ha en langsiktig tidshorisont når du investerer i motsykliske aksjer, da de kanskje ikke ser en umiddelbar verdiøkning under en resesjon.

For det fjerde er det viktig å undersøke selskapene du vurderer å investere i, da noen motsykliske aksjer kan være mer risikable enn andre.

Totalt sett kan motsykliske aksjer være et godt tillegg til en diversifisert portefølje, og kan gi potensiale for meravkastning i perioder med økonomisk resesjon.

Hva er eksempler på defensive aksjer?

Det er mange eksempler på defensive aksjer, men noen av de vanligste inkluderer bruksaksjer, forbrukeraksjer og helseaksjer. Dette er alle sektorer som har en tendens til å være mindre volatile enn det totale markedet, og som tilbyr essensielle produkter og tjenester som folk fortsetter å trenge og bruke selv under økonomiske nedgangstider.

Bruksaksjer, for eksempel, blir ofte sett på som defensive fordi folk fortsatt trenger å varme opp hjemmene sine og ha strøm selv om økonomien er i en lavkonjunktur. Forbrukeraksjer inkluderer mat- og drikkevareselskaper, samt produsenter av personlig pleie og husholdningsprodukter, som også har en tendens til å bli mindre påvirket av økonomiske nedgangstider. Og helsevesenet blir ofte sett på som defensive fordi folk fortsatt vil trenge tilgang til medisinsk behandling, selv når tidene er tøffe.

Selvfølgelig er det ingen garanterte defensive aksjer, og selv de mest solide selskapene kan se aksjekursene deres påvirket av markedskrefter utenfor deres kontroll. Men generelt sett er dette aksjetypene som har en tendens til å holde seg bedre enn de fleste under nedgangstider.

Er gull motsyklisk?

Fra en investors perspektiv anses gull ofte for å være en trygg havn eiendel som kan beskytte mot markedsvolatilitet og økonomisk usikkerhet. Som sådan blir gull ofte sett på som en motsyklisk investering, noe som betyr at det har en tendens til å prestere godt når andre aktivaklasser sliter.

Det er noen bevis som støtter dette synet, ettersom gullprisene har en tendens til å stige når aksjemarkedene faller. Det er imidlertid viktig å merke seg at gull ikke er en perfekt sikring mot alle markedsforhold, og det kan også påvirkes av faktorer som inflasjon og renter.

Er inflasjonen prosyklisk eller motsyklisk?

Det finnes ikke noe enkelt svar på om inflasjonen er prosyklisk eller motsyklisk. Realiteten er at det kan være begge deler, avhengig av omstendighetene.

Generelt har inflasjonspresset en tendens til å være større i perioder med økonomisk ekspansjon, når etterspørselen er høy og ressursene er knappe. Dette er kjent som prosyklisk inflasjon.

Men det kan også være perioder med økonomisk nedgang eller resesjon når inflasjonspresset øker. Dette er kjent som motsyklisk inflasjon.

Det viktigste å huske på er at det ikke finnes noe entydig svar når det kommer til inflasjon. Retningen og omfanget av inflasjonspresset vil alltid avhenge av de spesifikke økonomiske forholdene til enhver tid.

Hvorfor er sølv en bedre investering enn gull? Det er noen få grunner til at sølv kan være en bedre investering enn gull. For det første er sølv mer rikelig enn gull, noe som gjør det rimeligere. For det andre er sølv mer allsidig enn gull, noe som betyr at det har flere industrielle bruksområder. Til slutt er sølv mer volatil enn gull, noe som betyr at det potensielt kan gi høyere avkastning.

Hva er eksempler på ikke-sykliske aksjer?

Det er mange eksempler på ikke-sykliske aksjer, men noen av de mer kjente ikke-sykliske aksjene inkluderer forbruksvarer som Procter & Gamble (PG) og Coca-Cola (KO), helseselskaper som Johnson & Johnson (JNJ) og Pfizer (PFE) og teknologiselskaper som Apple (AAPL) og Microsoft (MSFT). Disse aksjene har en tendens til å bli mindre påvirket av oppturer og nedturer i økonomien, og de har en tendens til å prestere relativt godt i både gode og dårlige økonomiske tider.