Introduksjon til allokerte tapsjusteringskostnader (ALAE)

Et forsikringsselskaps allokerte tapsjusteringsutgifter (ALAE) er utgiftene forbundet med å undersøke og avgjøre forsikringstakers krav. Dette inkluderer kostnadene til skadebehandlere, etterforskere, advokatsalærer og andre relaterte utgifter. ALAE er en viktig faktor i selskapets totale tapsgrad. Hvilket ville ikke være en type allokert tapsjusteringsutgift? Det finnes mange typer allokerte tapsjusteringsutgifter (ALAE), men noen vanlige eksempler inkluderer: … Les mer

Motsyklisk aksjedefinisjon

En motsyklisk aksje er en type aksje som har en tendens til å overgå markedet i perioder med økonomisk resesjon. Denne typen aksjer er vanligvis assosiert med selskaper som anses å være essensielle, for eksempel mat- og legemiddelselskaper, eller selskaper som leverer tjenester som anses å være essensielle, for eksempel verktøy. Logikken bak å investere … Les mer