All Weather Fund

All Weather Fund er et aksjefond som investerer i en rekke aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner og kontantekvivalenter. Fondet er utformet for å gi investorer en diversifisert portefølje som tåler ulike markedsforhold. All Weather Fund forvaltes av Bridgewater Associates, et ledende investeringsselskap.

Hvordan lager jeg en allværsportefølje?

Forutsatt at du ønsker å bygge en allværsportefølje ved hjelp av aksjefond, er det noen viktige skritt du må ta.

1. Bestem hvilken aktivallokering du er komfortabel med.
En allværsportefølje bør være godt diversifisert, noe som vanligvis betyr å investere i en blanding av aksjer, obligasjoner og kontanter. Blandingen av disse aktivaklassene du velger er kjent som aktivallokeringen din.

Det finnes ikke noe entydig svar på hvilken aktivallokering som er best, da det avhenger av faktorer som investeringsmål, risikotoleranse og tidshorisont. Et vanlig utgangspunkt er imidlertid å allokere 60 % av porteføljen din til aksjer og 40 % til obligasjoner.

2. Velg aksjefond som stemmer overens med aktivaallokeringen din.
Når du har bestemt deg for aktivaallokeringen din, må du velge aksjefond som stemmer overens med den. For eksempel, hvis du allokerer 60 % av porteføljen din til aksjer, kan du velge å investere i et aksjeindeksfond og et aksjefond med små selskaper.

3. Rebalanser porteføljen din regelmessig.
Det er viktig å rebalansere porteføljen din med jevne mellomrom, siden aktivaallokeringen sannsynligvis vil endre seg over tid. For eksempel, hvis aksjemarkedet har et sterkt år, kan porteføljen din bli for tungt vektet i aksjer.

Rebalansering betyr ganske enkelt å kjøpe eller selge eiendeler i porteføljen din slik at aktivaallokeringen din er i tråd med det opprinnelige målet ditt. For eksempel, hvis du trenger å rebalansere porteføljen din ved å selge aksjer og kjøpe obligasjoner, kan du gjøre dette ved å selge aksjer i aksjefondene dine og bruke inntektene til å kjøpe aksjer i obligasjonsfond.

Hva er begrepene som brukes i verdipapirfond?

De viktigste begrepene som brukes i verdipapirfond er:

Aktivaklasse: Type aktiva, som aksjer, obligasjoner eller kontanter, som et verdipapirfond investerer i.

Kapitalisering: Markedsverdien av et selskaps utestående aksjer.

Diversifisering: Spredning av investeringer på ulike aktivaklasser og/eller ulike selskaper for å begrense risiko.

Utgiftsforhold: Prosentandelen av et verdipapirfonds aktiva som brukes til å betale for driftsutgifter.

Load: Et salgsgebyr beregnet av enkelte verdipapirfond når du kjøper eller selger aksjer.

Forvaltningsgebyr: Honoraret som belastes av et verdipapirfonds forvalter for å drive fondet.

Netto aktivaverdi (NAV): Verdien av et verdipapirfonds aktiva minus dets forpliktelser, delt på antall utestående aksjer.

Portefølje: En samling av investeringer, for eksempel aksjer, obligasjoner eller verdipapirfond.

Andelsklasse: Den typen aksjer som tilbys av et verdipapirfond, slik som klasse A, B eller C.

Aksje: Et verdipapir som representerer eierskap i et selskap.

Hva er allværsporteføljen?

Allværsporteføljen er en portefølje av aksjer og obligasjoner som er designet for å gi gode resultater under alle økonomiske forhold. Porteføljen er diversifisert på tvers av en rekke aktivaklasser og sektorer, og rebalanseres med jevne mellomrom.

Allværsporteføljen ble først foreslått av Warren Buffett og Jack Bogle i 1996. Porteføljen er designet for å gi investorer en konsistent avkastning, uavhengig av de økonomiske forholdene. Porteføljen er diversifisert på tvers av en rekke aktivaklasser og sektorer, og rebalanseres med jevne mellomrom.

Allværsporteføljen har vist seg å overgå markedet på lang sikt. I tillegg har porteføljen en lavere risikoprofil enn en tradisjonell aksjeportefølje.

Hvilken er bedre GLD vs IAU?

Det er ikke noe enkelt svar på spørsmålet om hva som er best, GLD vs IAU. Både GLD og IAU er børshandlede fond (ETF) som sporer prisen på gull. GLD er sponset av State Street Global Advisors og IAU er sponset av iShares.

Det er noen få viktige forskjeller mellom GLD og IAU. GLD er en fysisk støttet ETF, noe som betyr at den faktisk eier og lagrer gullbarrer. IAU, på den annen side, er en futures-basert ETF, noe som betyr at den ikke eier noe fysisk gull, men heller sporer prisen på gullfutures-kontrakter.

GLD er også en større og mer likvid ETF enn IAU. Per desember 2016 hadde GLD 33,8 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning, mens IAU hadde 7,4 milliarder dollar. GLD hadde også et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på 11,6 millioner aksjer, mens IAU hadde et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på 1,4 millioner aksjer.

Så, hva er bedre, GLD eller IAU? Det avhenger av dine investeringsmål og -mål. Hvis du ser etter en fysisk støttet gull-ETF som er stor og flytende, kan GLD være et godt valg.Hvis du ser etter en billigere gull-ETF som sporer prisen på gullfutures, kan IAU være et bedre valg.

Hva er de 4 typene verdipapirfond?

Forutsatt at du refererer til de 4 hovedtypene verdipapirfond, er de:

1. Aksjefond: Disse fondene investerer i aksjer og har som mål å gi kapitalvekst.

2. Obligasjonsfond: Disse fondene investerer i obligasjoner og har som mål å gi inntekter.

3. Pengemarkedsfond: Disse fondene investerer i kortsiktige gjeldsinstrumenter og har som mål å sørge for likviditet og bevaring av kapital.

4. Balanserte aksjefond: Disse fondene investerer i en blanding av aksjer, obligasjoner og andre eiendeler, og har som mål å gi både inntekt og kapitalvekst.