Møbler Definisjon

En leverandør er et selskap som leverer informasjon om en forbruker til et kredittopplysningsbyrå (CRA). Denne informasjonen brukes til å lage en forbrukers kredittrapport. En leverandør kan være en långiver, kredittkortutsteder, inkassobyrå eller annen type selskap som gir kreditt eller låner ut penger.

Møblerer er pålagt å gi nøyaktig og fullstendig informasjon til kredittvurderingsbyråer. De må undersøke og korrigere all informasjon som er ufullstendig eller unøyaktig. Hvis en leverandør rapporterer informasjon som senere viser seg å være unøyaktig, kan leverandøren bli holdt ansvarlig i henhold til Fair Credit Reporting Act (FCRA).

Hvor lang tid har kredittbyråer på seg til å undersøke en tvist?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det kan variere avhengig av den spesifikke tvisten det gjelder og retningslinjene til kredittbyråene som er involvert. Generelt er imidlertid kredittbyråer pålagt å undersøke tvister innen en rimelig tidsramme - vanligvis 30-45 dager - og må gi forbrukeren skriftlige resultater av undersøkelsen innen fem dager etter at den er fullført.

Hva er leverandørregelen? Furnisher-regelen er en forskrift som regulerer hvordan kredittopplysningsbyråer håndterer informasjon som sendes til dem av kreditorer. Regelen krever at byråer tar visse skritt for å sikre at informasjonen de mottar er nøyaktig og fullstendig, og å undersøke eventuelle klager de mottar om nøyaktigheten til informasjonen. Regelen krever også at byråer gir forbrukere en måte å bestride all informasjon som de mener er unøyaktig eller ufullstendig. Hvordan blir du en dataleverandør? For å bli en dataleverandør, må du først identifisere et kredittrapporteringsbyrå som du ønsker å jobbe med. Når du har identifisert et kredittrapporteringsbyrå, må du kontakte dem og be om å bli dataleverandør. Kredittrapporteringsbyrået vil da gi deg en liste over krav du må oppfylle for å bli dataleverandør. Når du har oppfylt alle kravene, vil du kunne begynne å levere data til kredittopplysningsbyrået.

Hvilken av følgende er en opplysning som kreves for at en leverandør skal undersøke en direkte tvist?

Følgende er en informasjon som kreves for at en leverandør skal undersøke en direkte tvist:

Navnet på forbrukeren som bestrider informasjonen.

Den spesifikke informasjonen som er bestridt.

Årsaken til tvisten.

Datoen da tvisten ble mottatt.

Hva kreves av et forhåndskontrollert fast tilbud om kreditt?

Et forhåndskontrollert fast tilbud om kreditt er et kreditttilbud som er basert på en forbrukers kredittverdighet, bestemt av et kredittbyrå eller en annen kredittvurderingsorganisasjon. Tilbudet er gitt av en långiver som har fått forbrukerens tillatelse til å få tilgang til hans eller hennes kredittrapport.

For å gi et forhåndskontrollert fast tilbud om kreditt, må långiver først sende forbrukeren en skriftlig melding om at:

-Forklarer at forbrukeren er valgt til å motta tilbudet fordi forbrukerens kredittverdighet tilsier at forbruker er en god kandidat for kreditt.

- Inneholder vilkårene for tilbudet, inkludert APR, tilgjengelig kredittbeløp og betingelsene for forlengelse av kreditten.

-Informerer forbrukeren om at han eller hun har rett til å velge bort å motta fremtidige forhåndskontrollerte tilbud om kreditt ved å ringe et gratisnummer eller besøke et nettsted.