Justerte midler fra driften—AFFO

Justerte midler fra driften – AFFO – er en beregning som brukes til å evaluere en eiendomsinvesteringsforenings (REITs) evne til å generere kontantstrøm fra driften. Det beregnes ved å legge tilbake visse ikke-kontante poster til nettoinntekten, for eksempel amortisering av utsatt leieinntekt og avskrivning av eiendomsmidler, og trekke ut kontanter betalt for kapitalutgifter. AFFO regnes … Les mer

Møbler Definisjon

En leverandør er et selskap som leverer informasjon om en forbruker til et kredittopplysningsbyrå (CRA). Denne informasjonen brukes til å lage en forbrukers kredittrapport. En leverandør kan være en långiver, kredittkortutsteder, inkassobyrå eller annen type selskap som gir kreditt eller låner ut penger. Møblerer er pålagt å gi nøyaktig og fullstendig informasjon til kredittvurderingsbyråer. De … Les mer

Transfer on Death (TOD)

En overføring ved død (TOD) er en type ordning der eierskap av en eiendel (som en bankkonto, verdipapirer eller eiendom) overføres til en utpekt begunstiget ved døden til den opprinnelige eieren. TOD-betegnelsen må gjøres skriftlig og arkiveres hos eiendelens depotmottaker eller administrator. TOD-ordninger kan tilbakekalles, noe som betyr at den opprinnelige eieren kan endre begunstiget … Les mer