Littoral Land

Littoral land er land som ligger nær en vannmasse, for eksempel en innsjø, elv eller hav. Begrepet kan brukes til å beskrive både naturmiljø og bygningsmiljø.

Littoral land er ofte førsteklasses eiendom på grunn av sin nærhet til vann. Dette kan gjøre det ønskelig for både rekreasjons- og kommersielle formål. I det naturlige miljøet er kystland hjem til et mangfoldig spekter av plante- og dyreliv. I det bygde miljøet er kystland ofte utviklet for turisme, detaljhandel og annen kommersiell bruk.

Littoral land kan være sårbart for flom og erosjon. Dette er grunnen til at det er viktig å vurdere de potensielle risikoene ved planlegging av utbygging på kystland.

Hvordan kan du identifisere en kystsone?

En strandsone er et område av fjæra som er eksponert mot vannkanten. Den kan identifiseres ved vegetasjonen, som vanligvis er sammensatt av salttolerante planter. Litoralsonen er også hjemsted for mange dyr som har tilpasset seg saltvannet, som krabber og fisk.

Hvem eier landet mellom høy- og lavvann?

I USA faller eierskapet til land mellom høyt og lavt vann generelt inn i en av tre kategorier: privat eierskap, offentlig eierskap eller en blanding av de to. I noen tilfeller kan landet eies av en enkelt enhet, for eksempel en privat huseier eller et statlig organ. I andre tilfeller kan landet eies i fellesskap av flere enheter.

Det store flertallet av jord mellom høy- og lavvann er i privat eie. I de fleste tilfeller eies dette landet av enheten som eier landet over høyvann. For eksempel, hvis en huseier eier et stykke land som strekker seg fra høyvannsmerket til lavvannsmerket, så eier den huseieren også landet mellom høyvanns- og lavvannsmerket. I noen tilfeller kan imidlertid grunnen mellom høy- og lavvann eies av andre enn eieren av grunnen over høyvann. For eksempel, hvis en huseier leier et stykke land som strekker seg fra høyvannsmerket til lavvannsmerket fra en privat grunneier, så vil den private grunneieren, ikke huseieren, eie grunnen mellom høy- og lavvann.

En liten prosentandel av land mellom høy- og lavvann er offentlig eid. I de fleste tilfeller eies dette landet av et statlig organ, for eksempel en statlig eller lokal regjering. I noen tilfeller kan imidlertid grunnen eies av en privat enhet, for eksempel en privat huseier eller en privat grunneier.

I noen tilfeller kan landet mellom høy- og lavvann eies i fellesskap av flere enheter, for eksempel en privat huseier og et statlig organ. I disse tilfellene er eiendomsretten til landet typisk bestemt av vilkårene i avtalen mellom enhetene. Hva er et eksempel på akkresjon? Et eksempel på akkresjon vil være hvis en investor kjøpte en eiendom for $100.000 og eiendommen verdsatt i verdi over tid til $150.000. Verdiøkningen på $50 000 vil bli ansett som en "tilvekst".

Hva er et eksempel på avulsjon i eiendom?

Avulsjon i fast eiendom er den juridiske betegnelsen for når land plutselig og tvangsmessig skilles fra hoveddelen av landet, vanligvis på grunn av en naturkatastrofe som erosjon eller flom. Dette kan skape problemer for grunneierne, siden deres eiendomsgrenser kanskje ikke lenger er klare og de kanskje ikke lenger har tilgang til grunnen sin. I noen tilfeller kan avulsjon også føre til dannelse av nytt land, som kan kreves av myndighetene eller selges bort til privatpersoner. Hva kalles området mellom land og vann? Området mellom land og vann kalles kystlinjen. Kystlinjen er grensen mellom land og hav. Det er der landet møter vannet. Kystlinjen er også kanten av kontinentet.