Konglomerat: Definisjon, mening, skapelse og eksempler

Hva er et konglomerat? Et konglomerat er et stort, diversifisert selskap som består av mindre selskaper. Den har vanligvis en stor markedsandel og en sterk markedstilstedeværelse. Konglomerater skapes ofte gjennom fusjoner og oppkjøp. Hva er to eksempler på konglomerater? 1. Et konglomerat er et selskap som eier og driver en rekke virksomheter som ikke er … Les mer

Limited Partner

Kommandittpartner er en person eller enhet som forplikter kapital til et interessentskap, men som ikke tar del i den daglige ledelsen av interessentskapets virksomhet. Kommandittpartnerens ansvar er begrenset til investeringsbeløpet, og de er ikke ansvarlige for eventuelle gjeld eller forpliktelser i partnerskapet. Kommandittpartnere mottar typisk en prosentandel av partnerskapets overskudd, men de har ikke noe … Les mer

Definisjon av lukket selskap

Et lukket selskap er et selskap som ikke tillater offentlig eierskap av sine aksjer. Denne typen selskap kalles også et privateid selskap. Aksjene i et lukket selskap omsettes ikke på offentlige børser, og kun et begrenset antall personer har lov til å eie aksjer. Lukkede selskaper eies vanligvis av en liten gruppe mennesker, for eksempel … Les mer