Dagsordre

En "Dagsordre" er en ordre om å kjøpe eller selge verdipapirer som utløper ved slutten av handelsdagen hvis den ikke blir utført. En Dagsordre kan legges inn for en bestemt aksjekurs, eller som en "markedsordre" som vil bli utført til den beste tilgjengelige prisen. Hva er en handelsmekanisme? En handelsmekanisme er et sett med regler eller prosedyrer som styrer hvordan finansielle instrumenter handles. Disse reglene kan settes av børser, reguleringsorganer eller andre markedsdeltakere, og de bestemmer faktorer som rekkefølgen handler utføres i, minimums- og maksimumsstørrelsen på handler, og betingelsene under hvilke handler kan kanselleres eller endres. Handelsmekanismer varierer avhengig av markedet de brukes i, og de kan ha en betydelig innvirkning på prisen på finansielle instrumenter.

Hva er ordrer i handel?

I handel er en ordre en instruks om å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris eller bedre. Ordrer er det handelsmenn bruker for å komme inn og ut av markedet. Det finnes mange forskjellige typer bestillinger, hver med sine egne fordeler og ulemper.

Markedsordrer er den mest grunnleggende ordretypen. De instruerer megleren til å kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen. Markedsordrer fylles umiddelbart, men prisen er ikke garantert.

Limitordrer er mer spesifikke enn markedsordrer. De instruerer megleren til å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris eller bedre. Limitordrer fylles ikke umiddelbart, men de blir garantert fylt til spesifisert pris eller bedre.

Stop-ordrer ligner på limit-ordrer, men de utløses av en bestemt pris. En stoppordre om å kjøpe blir en markedsordre når verdipapiret når stoppprisen. En stoppordre om å selge blir en markedsordre når verdipapiret faller til stoppprisen. Stoppordrer er ikke garantert fylt til stoppprisen, men de er garantert fylt til nest beste tilgjengelige pris.

Stop-limit-ordrer er en kombinasjon av stoppordre og limit-ordre. De utløses av en bestemt pris, og de instruerer megleren til å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris eller bedre. Stop-limit-ordrer er ikke garantert fylt til stoppprisen, men de er garantert fylt til spesifisert pris eller bedre.

Noen bestillinger er kun tilgjengelig på enkelte børser eller i visse land. For eksempel er Iceberg-ordrer kun tilgjengelig på Toronto Stock Exchange.

Generelt legges bestillinger hos en megler, som deretter utfører bestillingen i markedet. Bestillinger kan også legges direkte i markedet, men dette er vanskeligere og gjøres vanligvis kun av erfarne tradere.

Hva er en dagsmarkedsordre?

En dagsmarkedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir som plasseres i løpet av handelsdagen og utføres til den beste tilgjengelige prisen.

Dagsmarkedsordrer er den vanligste typen ordre og fylles vanligvis i løpet av få minutter. Men hvis verdipapiret ikke handles på børsen der ordren er plassert, kan det hende at ordren ikke fylles før neste handelsdag.

Hvis du legger inn en dagsmarkedsordre for å kjøpe eller selge et verdipapir, godtar du å betale gjeldende markedspris for verdipapiret. Markedsprisene er i konstant endring, så du bør bare legge inn en dagsmarkedsordre hvis du er komfortabel med gjeldende markedspris.

Hva er de 5 typene handel?

1. Markedsordre: En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til gjeldende markedspris.
2. Limitordre: En limitordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre.
3. Stoppordre: En stoppordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir når det når en spesifisert pris, kjent som stoppprisen.
4. Stop-limit-ordre: En stop-limit-ordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre, etter at en spesifisert pris (stoppprisen) er nådd.
5. Etterfølgende stoppordre: En etterfølgende stoppordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til gjeldende markedspris, pluss eller minus et spesifisert beløp.

Hva er Amo-bestilling?

En Amo-ordre er en markedsordre som er plassert hos en megler som deltar i Amo-børsen. Amo-ordrer legges inn gjennom Amo-ordreregistreringssystemet, som er et nettbasert system som lar meglere legge inn og spore bestillingene deres. Amo-bestillinger er ikke synlige for publikum, og kun Amo-deltakere kan se dem. Amo-ordrer utføres til Amo-prisen, som er prisen som er satt av Amo-børsen.