Lær hva en Piotroski-score er

Piotroski-poengsummen er en ni-punkts skala som ble utviklet av Joseph Piotroski i 2000. Den er utviklet for å hjelpe investorer med å identifisere høykvalitets, undervurderte selskaper.

Poengsummen er basert på et selskaps regnskap, med en høyere poengsum som indikerer en sterkere finansiell stilling. Et selskap må ha en score på minst syv for å regnes som høy kvalitet, og en score på ni regnes som utmerket.

Piotroski har selv sagt at poengsummen best brukes som en del av en større investeringsstrategi, og ikke som et frittstående verktøy. Hva forteller F1-poengsummen deg? F1-poengsummen er et mål på en aksjes verdi. Det er forholdet mellom aksjens markedsverdi og bokført verdi. En høy F1-score indikerer at aksjen er undervurdert, mens en lav F1-score indikerer at den er overvurdert.

Hvilket selskap har høyest piotroski-score?

Piotroski-skåren er et mål på en bedrifts økonomiske helse, og jo høyere poengsum er, jo sunnere anses bedriften å være. Basert på dette vil selskapet med høyest Piotroski-score være det som har best økonomisk helse.

Det er noen få selskaper som konsekvent har rangert høyt på Piotroski-poengsummen gjennom årene, og disse vil være de du bør vurdere hvis du ser etter et selskap med høy Piotroski-score. Noen av disse selskapene inkluderer Coca-Cola, PepsiCo og Johnson & Johnson.

Hva er en kaffeboksportefølje?

En kaffeboksportefølje er en aksjeportefølje bestående av "blue chip"-aksjer som antas å være sikre og pålitelige investeringer. Begrepet ble først brukt på begynnelsen av 1900-tallet, da investorer bokstavelig talt holdt aksjene sine i en kaffeboks. I dag brukes begrepet mer figurativt for å referere til en portefølje av aksjer som er designet for å holdes over lengre tid. Hvordan får jeg piotroski-poengsummen min? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden den beste måten å få Piotroski-poengsummen på kan variere avhengig av dine spesifikke omstendigheter og investeringsmål. Noen tips om hvordan du får Piotroski-poengsummen din kan imidlertid inkludere å studere Piotroski F-score og forstå hvordan den beregnes, samt å undersøke selskaper som har høye Piotroski-score og se hvilke egenskaper de pleier å ha. I tillegg kan du se etter online kalkulatorer eller programvare som kan hjelpe deg med å beregne Piotroski-poengsummen din.

Hva er piotroski-poengsummen til Trident?

Piotroski er et ni-punkts poengsystem som brukes til å måle den finansielle styrken til et selskap. Den ble utviklet av Joseph Piotroski, en professor ved University of Chicago.

Piotroski-poengsummen beregnes ved å gi ett poeng for hvert av følgende ni kriterier som er oppfylt:

1. Selskapet har positiv nettoinntekt.

2. Selskapet har positiv avkastning på eiendeler.

3. Selskapet har positiv kontantstrøm fra driften.

4. Selskapet har positiv egenkapitalavkastning.

5. Selskapet har lavere gjeldsgrad enn foregående år.

6. Selskapet har høyere løpende andel enn foregående år.

7. Selskapet har høyere bruttomargin enn foregående år.

8. Selskapet har en høyere omsetningsgrad enn foregående år.

9. Selskapet har ikke utstedt nye aksjer det siste året.

Hvis en bedrift oppfyller alle ni kriteriene, får den en Piotroski-score på 9. En poengsum på 8 betyr at bedriften gikk glipp av ett kriterium, og så videre.

Piotroski-poengsummen er et nyttig verktøy for verdiinvestorer fordi det kan hjelpe dem med å identifisere selskaper som er finansielt sterke og sannsynligvis vil generere god avkastning.