Hva er RFM?

Nyhet, frekvens og pengeverdi (RFM) er en metode for å identifisere hvilke kunder som er mest verdifulle for en virksomhet.

Denne metoden ser på tre faktorer:

- Hvor nylig en kunde har foretatt et kjøp (nylig)
- Hvor ofte en kunde foretar et kjøp (hyppighet)
- Hvor mye en kunde bruker per kjøp (pengeverdi)

Kunder som skårer høyt på alle tre faktorene anses å være de mest verdifulle.

Hva er RFM-produkter?

RFM-produkter er en type kundesegmentering som ser på tre nøkkeltall:

Nyhet: Hvor nylig foretok kunden et kjøp?
Frekvens: Hvor ofte kjøper de?
Pengeverdi: Hvor mye bruker de per kjøp?

Denne informasjonen brukes deretter til å segmentere kunder i grupper, som deretter kan målrettes med spesifikke markedsføringskampanjer. For eksempel kan kunder som er nylige, høyfrekvente og av høy verdi bli målrettet med et lojalitetsprogram, mens kunder som er mindre aktive kan bli målrettet med reaktiveringskampanjer. Hva står begrepet RFM for? RFM står for "Recency, Frequency, and Monetary." Det er en vanlig metode for å måle kundeverdi.

Hva er de tre komponentene i RFM-formelen?

De tre komponentene i RFM-formelen er Nyhet, Frekvens og Pengeverdi. Nyhet er et mål på hvor nylig en kunde har foretatt et kjøp, frekvens er et mål på hvor ofte en kunde foretar et kjøp, og pengeverdi er et mål på hvor mye penger en kunde bruker på hvert kjøp. Hva er et annet ord for nylig? Det er ingen ettords ekvivalent for "nylighet", men det er flere setninger som formidler samme betydning. Du kan for eksempel si «siste», «sist» eller «fra den siste datoen».

Hvordan kan jeg forbedre RFM?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, ettersom den beste måten å forbedre RFM-poengsummen (Recency, Frequency, Monetary) på vil variere avhengig av din spesifikke virksomhet og kundebase. Det er imidlertid noen generelle tips som kan hjelpe deg med å forbedre RFM-poengsummen din:

1. Øk kundebevaring

En av de beste måtene å forbedre RFM-score på er å øke kundebevaring. Dette betyr å holde dine eksisterende kunder fornøyde og engasjerte i merkevaren din, slik at de fortsetter å gjøre forretninger med deg på en jevnlig basis. Det finnes en rekke måter å oppnå dette på, for eksempel å tilby utmerket kundeservice, tilby lojalitetsbelønninger og regelmessig kommunikasjon med kundene dine.

2. Vinn tilbake tapte kunder

En annen måte å forbedre RFM-poengsummen på er å vinne tilbake tapte kunder. Dette kan gjøres ved å nå ut til kunder som har sluttet å gjøre forretninger med deg og prøve å vinne dem tilbake. Dette kan gjøres gjennom spesialtilbud, personlig tilpassede meldinger eller andre markedsføringskampanjer spesielt rettet mot å vinne tilbake tapte kunder.

3. Skaff nye kunder

Til slutt kan du også forbedre RFM-poengsummen din ved å skaffe nye kunder. Dette kan gjøres gjennom tradisjonelle markedsførings- og annonseringsmetoder, samt gjennom jungeltelegrafen markedsføring og henvisninger.