Forstå lagerreserve

Beholdningsreserve er den delen av beholdningen som er satt til side for å dekke potensielle risikoer, som foreldelse, skade eller tyveri. Størrelsen på reserven bestemmes av selskapets risikotoleranse og estimert kostnad for risikoene. Lagerreserven er en nøkkelkomponent i lagerstyring og kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps regnskap.

Hvordan beregnes GAAP-beholdningsverdien?

Varebeholdningsvurdering under GAAP er basert på kostnadsprinsippet, som krever at varelageret vurderes til det laveste av kostpris eller markedsverdi. Kostnaden bestemmes vanligvis ved å bruke først-inn, først-ut-metoden (FIFO), men andre metoder er tillatt under visse omstendigheter.

Under FIFO-metoden er kostnaden for lagerbeholdning basert på kostnaden for varene som ble kjøpt først. Når varer selges, er kostnaden for de solgte varene basert på kostnaden for varene som ble kjøpt først. Denne metoden forutsetter at varene som ble kjøpt først, også er varene som selges først.

Markedsverdien av varelageret er gjeldende gjenanskaffelseskostnad for varelageret. Gjenanskaffelseskostnaden er kostnaden for å kjøpe varebeholdningen fra en leverandør i den kvantitet og kvalitet som selskapet besitter.

Beholdningen vurderes til det laveste av kostpris eller markedsverdi. Hvis markedsverdien av varelageret er lavere enn varekostnaden, skrives varelageret ned til markedsverdien. Nedskrivningen er et tap som resultatføres.

Hva er forskjellen mellom GAAP og IFRS over lagerbeholdning?

The Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) er et rammeverk av retningslinjer for finansiell rapportering i USA. På den annen side er International Financial Reporting Standards (IFRS) et sett med internasjonale regnskapsstandarder som gir veiledning om hvordan man utarbeider og presenterer regnskap.

Det er flere viktige forskjeller mellom GAAP og IFRS når det gjelder varelager. For det første krever GAAP bruk av sist inn, først ut (LIFO) metoden, mens IFRS tillater bruk av enten først inn, først ut (FIFO) eller vektet gjennomsnittlig kostnadsmetode. For det andre tillater GAAP selskaper å bruke bruttofortjenestemetoden for å estimere varelager, mens IFRS krever bruk av detaljhandelsmetoden. Til slutt krever GAAP at selskapene anerkjenner lagernedskrivninger, mens IFRS ikke gjør det. Hva er lagerreserve og lasting på lager? Lagerbeholdning eller lagerreserve er begrepet som brukes for å beskrive verdien av usolgte ferdigvarer og råvarer som et selskap har for hånden. Lagerlasting er begrepet som brukes for å beskrive verdien av produkter i transitt mellom leverandører og kunder. For å opprettholde høye kundetilfredshetsnivåer, må bedrifter nøye styre sine lagernivåer og belastninger.

Hvordan håndterer du foreldet inventar?

Det er noen forskjellige måter å håndtere utdatert varelager på:

1. Selg det med rabatt: Dette er den vanligste måten å håndtere utdatert varelager på. Du kan selge den til en likvidator eller til en høy rabatt for å fjerne den.

2. Doner det: Hvis inventaret fortsatt er brukbart, kan du donere det til en lokal veldedighet eller ideell organisasjon.

3. Returner det til leverandøren: Hvis du har et godt forhold til leverandøren, kan du kanskje returnere varebeholdningen for kreditt eller refusjon.

4. Skrot det: Hvis varelageret ikke lenger er brukbart, kan du kassere det for råvarene.

Hvordan beregner du lagerreserver?

Beholdningsreserver beregnes ved å trekke sluttbeholdningssaldoen fra varekostnaden. Det resulterende tallet blir deretter delt på antall dager i perioden. Dette tallet multipliseres deretter med antall dager i fremtiden som selskapet ønsker å ha varelager på hånden.