Kjøp stoppordredefinisjon

En kjøpsstoppordre er en ordre om å kjøpe et verdipapir til en pris over gjeldende markedspris, vanligvis brukt for å begrense tap eller låse inn fortjeneste.

En kjøpsstoppordre plasseres over gjeldende markedspris og utløses kun når verdipapirets pris treffer eller overstiger stoppprisen. På det tidspunktet blir ordren en markedsordre og fylles til den beste tilgjengelige prisen.

Kjøpestoppordrer brukes vanligvis av tradere som tror at et verdipapirs pris sannsynligvis vil fortsette å stige og som ønsker å begrense tapene eller låse inn fortjeneste.

Hva er de 4 typene ventende bestillinger i valutahandel?

1. Limitordre: En limitordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. En kjøpsgrenseordre kan bare utføres til grenseprisen eller lavere, og en salgsgrenseordre kan kun utføres til grenseprisen eller høyere.

2. Stoppordre: En stoppordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir når det når en spesifisert pris, kjent som stoppprisen. Når stoppprisen er nådd, blir en stoppordre en markedsordre.

3. Markedsordre: En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen.

4. Etterfølgende stoppordre: En etterfølgende stoppordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir når det når en spesifisert pris, kjent som stoppprisen. Stoppprisen justeres automatisk etter hvert som verdipapirets pris beveger seg, slik at verdipapiret kun selges til en pris som er dårligere enn den opprinnelige stoppprisen. Hva er en kjøpsstoppordre? En kjøpsstoppordre er en ordre om å kjøpe et verdipapir til en pris over gjeldende markedspris, vanligvis brukt til å begrense tap eller ta fortjeneste.

Hva er GTC GTD Gtem?

GTC, GTD og Gtem er alle typer handelsordrer. En GTC-ordre er en "good 'til cancelled"-ordre, som betyr at den forblir aktiv til den enten blir utført eller kansellert. En GTD-ordre er en "god 'til dato"-ordre, som betyr at den vil forbli aktiv til en bestemt dato som traderen setter. En Gtem-ordre er en "god 'til utløp av markedet"-ordre, som betyr at den vil forbli aktiv til slutten av handelsdagen.

Hva er en ventende bestilling?

En ventende ordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. En ventende ordre brukes vanligvis når en investor forventer at prisen på et verdipapir skal bevege seg i en bestemt retning, men ikke ønsker å vente på at markedet skal nå ønsket pris.

Ventende bestillinger er delt inn i to kategorier: limitordre og stoppordre.

Limitordrer brukes til å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. For eksempel, hvis en investor ønsker å kjøpe en aksje til $10 per aksje, vil de legge inn en grenseordre for å kjøpe aksjen til $10. Hvis aksjekursen faller til $9,50, vil ordren bli utført og investoren vil kjøpe aksjen til $9,50 per aksje.

Stop-ordrer brukes til å kjøpe eller selge et verdipapir når det når en spesifisert pris. For eksempel, hvis en investor ønsker å kjøpe en aksje til $10 per aksje, vil de legge inn en stoppordre til $9,50. Hvis aksjekursen faller til $9,50, vil ordren bli utført og investoren vil kjøpe aksjen til $9,50 per aksje.

Hva er typene handel?

Det finnes mange forskjellige typer handelsstrategier som kan brukes for å spekulere på finansmarkedene. Noen vanlige typer handelsstrategier inkluderer:

-Skalping: En skalperingsstrategi innebærer å ta liten fortjeneste på et stort antall handler. Denne strategien brukes ofte av daytradere.

-Swing trading: En swing trading strategi innebærer å holde en posisjon i en periode for å dra nytte av prissvingninger.

-Posisjonshandel: En posisjonshandelsstrategi innebærer å ha et langsiktig syn på et marked og holde en posisjon over en lengre periode.

-Momentum trading: En momentum trading strategi innebærer å ta handler i retning av sterk prismomentum.

-Mean reversion trading: En gjennomsnittlig reversion trading-strategi innebærer å ta handler i motsatt retning av sterk prismomentum i håp om at prisene vil gå tilbake til gjennomsnittet.

-Arbitrage-handel: En arbitrage-handelsstrategi innebærer å utnytte prisavvik i forskjellige markeder for å tjene penger.