Kafeteriaplan Definisjon

En kafeteriaplan er en type fordelsplan for ansatte som lar ansatte velge fra en meny med fordeler, inkludert kontanter eller utsatt kompensasjon, helseforsikring og andre fordeler. Begrepet «kafeteriaplan» kommer fra det faktum at ansatte kan velge mellom en rekke fordeler, som de ville velge fra en meny i en kafeteria. Kafeteriaplaner styres av en rekke … Les mer

Materialdeltakelsestester Definisjon

De materielle deltakelsestestene er et sett med IRS-regler som avgjør om en person anses å være vesentlig deltagelse i en forretningsaktivitet. Det er fire tester som kan brukes til å fastslå materiell deltakelse, og en person må oppfylle minst én av dem for å bli vurdert som vesentlig deltakende. Den første testen er den «vanlige, … Les mer