Investment Manager

En investeringsforvalter (noen ganger kalt en formuesforvalter) er en profesjonell som tar investeringsbeslutninger på vegne av en annen person eller enhet. Investeringsforvaltere er vanligvis ansatt av verdipapirforetak, banker eller andre finansinstitusjoner. De kan også jobbe for seg selv, eller være ansatt hos en enkelt klient.

Begrepet "investeringsforvalter" kan referere til et bredt spekter av fagfolk, fra de som bare gir råd om investeringer, til de som aktivt forvalter investeringsporteføljer. Investeringsforvaltere har vanligvis en god del erfaring og utdanning innen investeringer og finansmarkeder.

Hvordan blir jeg en finansiell investeringsforvalter? Det er ingen spesifikk vei for å bli finansiell investeringsforvalter, men det er et par ting som vil hjelpe deg på veien. For det første trenger du en sterk bakgrunn innen finans og investeringer, og det er også nyttig å ha en mastergrad i bedriftsøkonomi (MBA) eller tilsvarende fagfelt. I tillegg må du få Certified Financial Planner (CFP)-betegnelsen, som er en profesjonell legitimasjon tildelt av Certified Financial Planner Board of Standards. Til slutt er det også en fordel å ha flere års erfaring fra finansnæringen.

Hva gjør investeringsforvalter?

En investeringsforvalter er ansvarlig for å ta investeringsbeslutninger på vegne av sine kunder. De kan også være ansvarlige for å administrere den daglige driften av investeringsporteføljen. Investeringsforvaltere har vanligvis en bachelorgrad i finans eller et relatert felt. Noen investeringsforvaltere har også profesjonelle sertifiseringer, for eksempel Certified Financial Planner (CFP)-betegnelsen. Kan du studere å investere på college? Det er noen forskjellige måter du kan studere ved å investere på college. Den vanligste måten er å studere finans eller økonomi som en del av bedrifts- eller regnskapsutdanningen. Imidlertid er det også frittstående kurs som tilbys av mange høyskoler og universiteter som fokuserer spesifikt på å investere. Du kan også få en sertifisering i økonomisk planlegging, som også vil dekke investeringsemner.

Hvilken grad er best for investering?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da den beste graden for investering avhenger av individets spesifikke mål og interesser. Noen populære grader for investering inkluderer imidlertid finans, regnskap og forretningsadministrasjon. Disse gradene kan gi studenten nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å forfølge en karriere innen investering.

Hvor vanskelig er det å bli fondsforvalter?

Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden vanskeligheten med å bli fondsforvalter avhenger av en rekke faktorer, inkludert din erfaring, utdannelse og forbindelser i bransjen. Men generelt sett er det ikke en lett oppgave å bli fondsforvalter.

For å bli fondsforvalter må du ha lang erfaring fra finansnæringen, samt en dyp forståelse av finansmarkeder og investeringsstrategier. Du må også kunne demonstrere din evne til å generere avkastning for investorer.

I tillegg må du bygge et sterkt kontaktnettverk i bransjen, da mange fondsforvaltere ansettes gjennom personlige forbindelser.

Hvis du ønsker å bli fondsforvalter, er det viktig å begynne å bygge din erfaring og kunnskapsbase så tidlig som mulig. Jo før du starter, jo større er sjansene dine for å lykkes.