Investment Manager

En investeringsforvalter (noen ganger kalt en formuesforvalter) er en profesjonell som tar investeringsbeslutninger på vegne av en annen person eller enhet. Investeringsforvaltere er vanligvis ansatt av verdipapirforetak, banker eller andre finansinstitusjoner. De kan også jobbe for seg selv, eller være ansatt hos en enkelt klient. Begrepet «investeringsforvalter» kan referere til et bredt spekter av fagfolk, … Les mer