Chartered Asset Manager (CAM)

En chartret kapitalforvalter (CAM) er en profesjonell betegnelse gitt av Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) i Storbritannia. Betegnelsen er det høyeste kvalifikasjonsnivået som kan oppnås i kapitalforvaltningsfaget og betyr at innehaveren har oppfylt strenge faglige og etiske standarder.

Hvor lang tid tar det å bli kapitalforvalter? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden hvor lang tid det tar å bli kapitalforvalter kan variere avhengig av den enkeltes tidligere erfaring og utdanning. Imidlertid har de fleste kapitalforvaltere minst en bachelorgrad innen et felt som finans, regnskap eller forretningsadministrasjon. I tillegg har mange kapitalforvaltere også profesjonelle sertifiseringer, for eksempel Certified Financial Planner (CFP)-betegnelsen.

Hva er CAM i kapitalforvaltning?

CAM, eller Certified Asset Manager-betegnelsen, er en profesjonell betegnelse opptjent gjennom Institute of Asset Management (IAM). IAM er et globalt faglig organ for de som jobber med kapitalforvaltning, med mål om å forbedre standardene for kapitalforvaltning rundt om i verden. CAM-betegnelsen er det høyeste sertifiseringsnivået som tilbys av IAM, og er internasjonalt anerkjent. For å oppnå CAM-betegnelsen, må kandidatene først oppfylle IAMs kvalifikasjonskrav, som inkluderer å ha et visst nivå av erfaring og utdanning innen kapitalforvaltning. Kandidatene må deretter bestå en todelt eksamen, som tester kunnskapen deres om prinsipper og praksis for kapitalforvaltning.

Er det vanskelig å bryte inn i kapitalforvaltning?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden vanskeligheten med å bryte inn i kapitalforvaltning kan variere avhengig av faktorer som din erfaring, utdanning og faglige nettverk. Men hvis du ikke har noen erfaring med kapitalforvaltning, kan det være vanskelig å få foten innenfor døren. En måte å forbedre sjansene for å få en jobb innen kapitalforvaltning er å få en grad eller sertifisering i finans eller et relatert felt. I tillegg kan det være nyttig å bygge opp ditt profesjonelle nettverk ved å delta på bransjearrangementer og komme i kontakt med fagfolk som jobber med kapitalforvaltning.

Hvordan tjener en kapitalforvalter penger?

Det er mange måter en kapitalforvalter kan tjene penger på. Den vanligste måten er gjennom forvaltningshonorar. Kapitalforvaltere belaster vanligvis en prosentandel av eiendelene de forvalter, som kan variere fra 0,5 % til 2 % per år. For eksempel, hvis en kapitalforvalter forvalter 100 millioner dollar i eiendeler, kan de kreve et forvaltningshonorar på 1 %, som vil komme til 1 million dollar per år.

Kapitalforvaltere kan også tjene resultathonorarer, som er basert på ytelsen til eiendelene de forvalter. For eksempel kan en kapitalforvalter belaste et resultathonorar på 20 % på fortjeneste over en viss referanseindeks, for eksempel S&P 500-indeksen.

En annen måte kapitalforvaltere kan tjene penger på er gjennom å selge produkter, for eksempel aksjefond, børshandlede fond (ETF) og andre investeringsinstrumenter. Når en investor kjøper et av disse produktene, tjener kapitalforvalteren vanligvis en salgsprovisjon.

Endelig kan kapitalforvaltere også tjene inntekter fra renter og utbytte opptjent på eiendelene de forvalter.

Trenger kapitalforvaltere CFA? Svaret på dette spørsmålet avhenger av den spesifikke kapitalforvalteren og kravene til stillingen. Mens noen kapitalforvaltere kan kreve at ansatte har en CFA-betegnelse (Chartered Financial Analyst), kan andre ikke. Generelt blir CFA-betegnelsen sett på som et pluss for de som jobber i kapitalforvaltningsbransjen, men det er ikke alltid nødvendig.