Internrevisor (IA) Definisjon

En internrevisor er en ansatt i et selskap som er ansvarlig for å revidere regnskapet til det selskapet. Internrevisoren er vanligvis en autorisert regnskapsfører (CPA) som har erfaring fra regnskapsfeltet. Internrevisors oppgave er å sikre at selskapets regnskap er nøyaktig og uten svindel. Hva kalles også internrevisjon? Internrevisjon kalles også finansrevisjon, operasjonell revisjon og samsvarsrevisjon.

Er en internrevisor en regnskapsfører?

En internrevisor er en regnskapsfører som er ansvarlig for å revidere regnskapet til et selskap. Internrevisorer er ansatt i selskapet de reviderer og rapporterer til styret eller revisjonsutvalget. Internrevisorer har vanligvis en bachelorgrad i regnskap eller et relatert felt. Hva er SOX-vurdering? SOX-vurderingen er en evaluering av et selskaps interne kontroller og prosedyrer knyttet til finansiell rapportering. Vurderingen utføres typisk av et eksternt revisjonsselskap. Hva er intern og ekstern revisor? En internrevisor er en ansatt i organisasjonen som reviderer organisasjonens regnskap og internkontroll. En ekstern revisor er en uavhengig fagperson som reviderer regnskapet og internkontrollen i organisasjonen.

Hva er SOX i regnskap? Sarbanes-Oxley Act (SOX) er en føderal lov som ble vedtatt i 2002 som svar på Enron-skandalen og andre tilfeller av bedriftssvindel. Loven pålegger offentlige selskaper å føre nøyaktige økonomiske poster og å avsløre eventuelle vesentlige feil eller svindel. SOX opprettet også Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), som er ansvarlig for å sette revisjonsstandarder og inspisere regnskapsfirmaer som reviderer offentlige selskaper.