Regnskapspraksis

En regnskapspraksis er et sett med metoder og prosedyrer som følges av en regnskapsfører eller regnskapsbyrå når de utfører regnskapsoppgaver. Dette kan omfatte alt fra å føre regnskap og utarbeide regnskap, til å gi skatterådgivning og revisjon av regnskap. Det er mange forskjellige regnskapspraksis som kan følges, og de spesifikke metodene og prosedyrene som brukes vil variere avhengig av kundens eller virksomhetens spesifikke behov.

Hva er regnskapsprinsipper og praksis?

Regnskapsprinsipper og -praksis refererer til samlingen av kunnskap, ferdigheter og etiske verdier som ligger til grunn for den profesjonelle regnskapsutøvelsen. Begrepet regnskapsprinsipper refererer generelt til konvensjoner, regler og retningslinjer som regulerer finansregnskap, mens begrepet regnskapspraksis refererer til den faktiske anvendelsen av disse prinsippene ved utarbeidelse av finansielle rapporter.

Hva er typene regnskapspraksis?

Det er fire hovedtyper av regnskap: offentlig, ledelse, offentlig og intern. Hver type regnskap har sitt eget sett med regler og forskrifter.

Offentlig regnskap er den typen regnskap som utføres av autoriserte regnskapsførere (CPA). Denne typen regnskap er regulert av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Ledelsesregnskap er den typen regnskap som utføres av ledere i en bedrift. Denne typen regnskap er ikke regulert av noe eksternt organ.

Statlig regnskap er den type regnskap som utføres av offentlige etater. Denne typen regnskap er regulert av Government Accounting Standards Board (GASB).

Internregnskap er den typen regnskap som utføres av et selskaps internrevisor. Denne typen regnskap er regulert av Institute of Internal Auditors (IIA).

Hva er grunnleggende regnskapskunnskaper?

Noen grunnleggende regnskapskunnskaper inkluderer forståelse av debet og kreditering, journalposter og regnskapsligningen. Disse ferdighetene er viktige for alle som ønsker å jobbe innen regnskap eller finans, da de gir grunnlag for mer komplekse konsepter.

Debet og kreditering er de to sidene av hver transaksjon i regnskap. En debet er en oppføring på venstre side av en konto, og en kreditt er en oppføring på høyre side. Journalposter er byggesteinene i regnskap, og regnskapsligningen er grunnlaget for dobbeltregnskap.

Å forstå disse grunnleggende konseptene er avgjørende for alle som ønsker å jobbe med regnskap eller finans. Uten en solid forståelse av disse grunnleggende prinsippene ville det være svært vanskelig å komme videre til mer komplekse emner.

Hva er grunnleggende termer? De mest grunnleggende regnskapsbegrepene er eiendeler, gjeld og egenkapital. Eiendeler er alt som et selskap eier og kan bruke til å generere inntekter. Gjeld er alt et selskap skylder, for eksempel penger til leverandører eller lån. Egenkapital er forskjellen mellom et selskaps eiendeler og gjeld.

Hva er de fire prinsippene for GAAP?

De fire prinsippene for GAAP er:

1. Inntektsføringsprinsipp
2. Samsvarsprinsipp
3. Fullstendig offentliggjøringsprinsipp
4. Fortsatt driftprinsipp