Internrevisor (IA) Definisjon

En internrevisor er en ansatt i et selskap som er ansvarlig for å revidere regnskapet til det selskapet. Internrevisoren er vanligvis en autorisert regnskapsfører (CPA) som har erfaring fra regnskapsfeltet. Internrevisors oppgave er å sikre at selskapets regnskap er nøyaktig og uten svindel. Hva kalles også internrevisjon? Internrevisjon kalles også finansrevisjon, operasjonell revisjon og samsvarsrevisjon. … Les mer

Financial Accounting Standards Board (FASB)

Financial Accounting Standards Board (FASB) er en privat, ideell organisasjon som etablerer standarder for finansiell regnskap og rapportering for offentlige og private selskaper og ideelle organisasjoner i USA. FASB er anerkjent av Securities and Exchange Commission (SEC) som den utpekte regnskapsstandarden for offentlige selskaper. FASB utvikler og utsteder finansielle regnskapsstandarder gjennom en transparent og inkluderende … Les mer