Indikativ netto aktivaverdi (iNAV)

Den veiledende netto aktivaverdien (iNAV) er verdien av et investeringsfonds aktiva minus dets forpliktelser, delt på antall utestående enheter. Denne verdien beregnes på daglig basis og brukes vanligvis som et referansepunkt for prissettingsformål.

iNAV-en kan brukes til å gi investorer en idé om hvordan fondet presterer, samt å hjelpe dem med å ta beslutninger om kjøp eller salg av andeler i fondet. Det er viktig å huske at iNAV bare er en indikasjon på fondets verdi og ikke er en garanti for dets faktiske verdi.

Hvordan kjenner jeg min ETF iNAV?

iNAV er forkortelsen for "Investment Navigator." Det er en tjeneste som tilbys av noen nettmeglerhus som lar investorer spore verdien av investeringene deres i sanntid. iNAV for en ETF er verdien av de underliggende eiendelene i fondet, minus eventuelle gebyrer eller utgifter, delt på antall utestående aksjer. Hvordan beregnes iNAV? iNAV beregnes ved å ta markedsverdien av alle aktiva i fondet og dele den på antall utestående aksjer. Beregnes NAV daglig? Ja, NAV beregnes daglig. NAV er verdien av én andel i et aksjefond. Den beregnes ved å dele den totale verdien av fondets aktiva med antall utestående aksjer.

Hva er iNAV-programvare?

iNAV-programvare er en type programvare som lar investorer administrere sine investeringsporteføljer. Den gir verktøy for å administrere investeringskontoer, spore investeringsytelse og analysere porteføljerisiko. iNAV-programvare er tilgjengelig fra en rekke forskjellige leverandører, og det er både gratis og betalte versjoner tilgjengelig. Er Inav åpen kildekode? Inav er foreløpig ikke et åpen kildekode-prosjekt, men Inav-teamet vurderer å åpne opp kildekoden i fremtiden. I mellomtiden er Inav-programvaren tilgjengelig gratis og kan lastes ned fra Inav-nettstedet.