Indikativ netto aktivaverdi (iNAV)

Den veiledende netto aktivaverdien (iNAV) er verdien av et investeringsfonds aktiva minus dets forpliktelser, delt på antall utestående enheter. Denne verdien beregnes på daglig basis og brukes vanligvis som et referansepunkt for prissettingsformål. iNAV-en kan brukes til å gi investorer en idé om hvordan fondet presterer, samt å hjelpe dem med å ta beslutninger om … Les mer