Import

Begrepet "import" refererer til prosessen med å bringe varer eller tjenester inn i et land fra et annet land. Dette kan gjøres enten ved å kjøpe varer eller tjenester fra et annet land, eller ved å motta dem som gave eller lån. Hva er FOB-verdi? FOB-verdi er verdien av varer sendt fra ett land til et annet, hvor kjøperen er ansvarlig for å betale fraktkostnadene. Begrepet brukes vanligvis i internasjonal handel, og verdien av varene beregnes typisk av selgeren. Hva er LC i eksport? LC står for Letter of Credit. Ved eksport er en LC en forpliktelse fra en bank på vegne av kjøperen om at betaling vil bli gjort til selgeren opp til et spesifisert beløp, forutsatt at selgeren oppfyller alle vilkårene spesifisert i LC.

Hva er de 4 typene import?

Det er fire typer import:

1. Direkte import
2. Indirekte import
3. Mothandel
4. Omlasting

Hva er 3 eksempler på import?

1. Importert olje
2. Importerte biler
3. Importert mat

Hva er et eksempel på importhandel?

Et eksempel på importhandel vil være hvis et selskap i USA importerte et produkt fra et selskap i Kina. Det amerikanske selskapet ville kjøpe produktet fra det kinesiske selskapet, og det kinesiske selskapet ville selge produktet til det amerikanske selskapet.