Imperfect Competition Definisjon

Ufullkommen konkurranse er en markedsstruktur der det er mange små firmaer som hver produserer et litt differensiert produkt. Nøkkelegenskapene ved ufullkommen konkurranse er:

Det er mange firmaer i markedet
Hvert firma har en liten markedsandel
Hvert firma produserer et litt differensiert produkt
Det er ingen hindringer for inn- eller utgang
* * Bedrifter i et ufullkomment konkurranseutsatt marked er pristakere – de kan ikke påvirke markedsprisen på produktet sitt. Markedsprisen settes av samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet som helhet.

Imperfekt konkurranse står i motsetning til perfekt konkurranse, som er en markedsstruktur med et stort antall små firmaer som hver produserer et homogent produkt. I perfekt konkurranse er bedrifter pristakere, og det er ingen hindringer for inn- eller utreise.

Hva er de forskjellige typene konkurranser?

Det finnes mange typer konkurranse, men de kan grovt sett deles inn i to hovedkategorier:

1. Perfekt konkurranse

Perfekt konkurranse er en teoretisk markedsstruktur der et stort antall små bedrifter konkurrerer mot hverandre for å selge et homogent produkt. Det er ingen hindringer for inn- eller utreise, og alle firmaer har perfekt kunnskap om markedet.

2. Imperfekt konkurranse

Imperfekt konkurranse er en markedsstruktur der det er et lite antall bedrifter, som hver har en viss grad av markedsmakt. Det er hindringer for inn- og utreise, og bedrifter har ufullkommen kunnskap om markedet.

Hva er et eksempel på oligopol?

Oligopol er en markedsstruktur der det bare er noen få firmaer som produserer et produkt. Dette er i motsetning til et monopol, der det bare er ett firma som produserer et produkt, eller til et konkurranseutsatt marked, der det er mange firmaer som produserer et produkt. Hva er det andre navnet på ufullkommen konkurranse? Det andre navnet på ufullkommen konkurranse er monopol. Et monopol er en markedsstruktur der det bare er ett firma som produserer et produkt eller en tjeneste. Dette firmaet har full kontroll over prisen på produktet eller tjenesten, og det finnes ingen nære erstatninger for produktet eller tjenesten.

Hva er perfekt og ufullkommen konkurranse?

I perfekt konkurranse er det mange små firmaer i markedet, og hvert firma har en veldig liten markedsandel. Produktene som tilbys av firmaene er identiske, og det er perfekt informasjon i markedet, slik at forbrukerne vet nøyaktig hva hvert firma tilbyr. Det er ingen hindringer for å komme inn eller ut, og bedrifter kan fritt gå inn eller ut av markedet.

I imperfekt konkurranse er det enten færre firmaer i markedet eller firmaene har en større markedsandel. Produktene som tilbys av firmaene kan være like, men ikke identiske, og det er ufullkommen informasjon i markedet, slik at forbrukerne kanskje ikke vet nøyaktig hva hvert firma tilbyr. Det kan være barrierer for inn- eller utgang, slik at bedrifter kanskje ikke kan komme fritt inn eller ut av markedet. Er oligopol ufullkommen konkurranse? Ja, oligopol er en form for ufullkommen konkurranse. I et oligopol er det et lite antall firmaer som kontrollerer en stor prosentandel av markedet. Dette gir dem muligheten til å påvirke prisene og begrense konkurransen.