Ikke-omsettelig definisjon

En ikke-omsettelig definisjon er en definisjon som ikke kan endres eller forhandles. Denne typen definisjoner brukes ofte i juridiske kontrakter og andre dokumenter hvor det er viktig å ha en klar og uforanderlig definisjon av et begrep. Hva er et eksempel på en ikke-omsettelig? Et eksempel på en ikke-omsettelig er et prisgulv. Et prisgulv er den lovlige minsteprisen som kan belastes for en vare eller tjeneste. Prisgulv brukes for å beskytte forbrukere mot å bli belastet for mye for en vare eller tjeneste.

Hva mener du med omsettelige og ikke-omsettelige instrumenter?

Omsettelige instrumenter er finansielle instrumenter som kan overføres fra en person til en annen for å gjøre opp en gjeld eller annen økonomisk forpliktelse. Ikke-omsettelige instrumenter kan derimot ikke overføres på denne måten og må gjøres opp av den opprinnelige debitor.