Hvordan en markedsordre fungerer

En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til gjeldende markedspris. Markedsordrer er den vanligste typen ordre og fylles umiddelbart til gjeldende markedspris.

Når du legger inn en markedsordre, instruerer du megleren din om å kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen. Bestillingen din vil bli fylt til den beste tilgjengelige prisen, men du vil ikke nødvendigvis vite hva den prisen er før bestillingen din er fylt.

Markedsordrer brukes når du ønsker å kjøpe eller selge et verdipapir så raskt som mulig til den beste tilgjengelige prisen. Hva skjer hvis du legger inn en markedsordre etter arbeidstid? Hvis du legger inn en markedsordre etter arbeidstid, vil ordren din stå i kø og utføres til åpningskursen til verdipapiret påfølgende handelsdag. Hva heter det når du bestiller lager? Når du bestiller lager, kalles det en handel. En handel er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris.

Hva er en god for dagsmarkedsordre?

En dagsmarkedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir som vil bli utført i løpet av gjeldende handelsdag. Denne typen ordre brukes ofte av daytradere som søker å dra nytte av kortsiktige prisbevegelser.

Det er et par ting å huske på når du legger inn en dagsmarkedsordre:

-Bestillingen kan ikke fylles umiddelbart, så du må kanskje vente til prisen beveger seg i din favør før bestillingen din er henrettet.

-Bestillingen kan fylles til en pris som er forskjellig fra gjeldende markedspris, slik at du kanskje ikke får den nøyaktige prisen du håpet på.

-Bestillingen kan være delvis fylt, slik at du kanskje ikke får hele mengden andeler du håpet på.

Hva er forskjellen mellom handel og ordre?

Kort fortalt er en handel en avtale mellom to parter om å bytte varer eller tjenester, mens en ordre er en forespørsel om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris.

Den viktigste forskjellen mellom en handel og en ordre er at en handel er en utført transaksjon, mens en ordre er en forespørsel om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris. Når en bestilling er plassert, kan den eller ikke fylles avhengig av markedsforholdene.

En ordre gir traderen en viss kontroll over prisen som deres handel utføres til, men den introduserer også risikoen for at ordren ikke kan fylles i det hele tatt. En handel er derimot en garantert transaksjon.

Ved handel med aksjer, for eksempel, kan en trader legge inn en kjøpsordre for en aksje til $10 per aksje. Hvis aksjen handles til $10 per aksje eller lavere når bestillingen er plassert, vil den bli fylt. Hvis aksjen handles til $11 per aksje, vil ordren ikke bli fylt.

I motsetning, hvis traderen i stedet foretar en handel for å kjøpe aksjen til $10 per aksje, vil handelen bli utført umiddelbart til den prisen.

Når bør du bruke en markedsordre?

En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til gjeldende markedspris. Markedsordrer er den mest grunnleggende typen ordre og utføres umiddelbart.

Det er noen situasjoner der du kanskje vil bruke en markedsordre:

-Når du ønsker å kjøpe eller selge et verdipapir så snart som mulig og ikke er bekymret for prisen
-Når verdipapiret du ønsker å kjøpe eller selge er ikke veldig volatil og du er ikke bekymret for å få den beste prisen
-Når du kjøper et stort antall aksjer og vil være sikker på at du får hele bestillingen fylt

Det er også noen få situasjoner når du kanskje ikke vil bruke en markedsordre:

-Når verdipapiret du ønsker å kjøpe eller selge er svært ustabilt og du vil være sikker på at du får best mulig pris
-Når du kjøper et lite antall aksjer og ønsker å sikre at du får best mulig pris
-Når du selger et verdipapir og ønsker å sette en minstepris