Hvordan betingede konvertibler (CoCos) fungerer og risikoene

En betinget konvertibel (CoCo) er en type obligasjon som kan konverteres til egenkapital dersom visse betingelser er oppfylt. For eksempel kan en CoCo-obligasjon automatisk konverteres til egenkapital dersom utstederens aksjekurs faller under et visst nivå.

CoCo-obligasjoner brukes ofte av banker som en måte å skaffe kapital på. Dette er fordi de gir potensial for høyere avkastning enn tradisjonelle gjeldsinstrumenter, samtidig som de gir en viss nedsidebeskyttelse for investorer i tilfelle utsteders økonomiske tilstand forverres.

Imidlertid har CoCo-obligasjoner også en viss risiko. For eksempel, hvis utstederens aksjekurs ikke går tilbake og CoCo-obligasjonen konverteres til egenkapital, kan investorer se investeringen deres betydelig utvannet. I tillegg er det også risikoen for at utstederen kanskje ikke er i stand til å oppfylle vilkårene som er nødvendige for å utløse konverteringen, i så fall vil investorer ganske enkelt bli sittende igjen med en obligasjon uten oppsidepotensial.

Hva er betinget kapital i forsikring?

Betinget kapital er forsikring som utbetales dersom en bestemt hendelse inntreffer. Hendelsen kan være forsikringstakerens død, forsikringstakeren blir ufør eller at forsikringstakers hus blir ødelagt. Hvis hendelsen ikke inntreffer, betaler ikke forsikringen ut.

Hvordan fungerer konvertible sedler?

Konvertible sedler er en type gjeld som kan konverteres til egenkapital på et senere tidspunkt. Konverteringen kan skje etter skjønn fra innehaveren av seddelen, eller det kan være obligatorisk etter en viss tidsperiode.

Vilkårene for konverteringen forhandles vanligvis når seddelen utstedes, og vil spesifisere konverteringsprisen eller forholdet. Dette er prisen som gjelden skal konverteres til egenkapital, og settes vanligvis til en rabatt i forhold til verdsettelsen av selskapet på konverteringstidspunktet.

For eksempel, hvis et selskap verdsettes til USD 1 million når en konvertibel sertifikat utstedes, kan konverteringsprisen settes til USD 0,50 per aksje. Dette betyr at hver $1000 av gjeld kan konverteres til 2000 aksjer.

Hvis selskapets verdi øker til $2 millioner på konverteringstidspunktet, vil innehaveren av seddelen faktisk få $2 verdi av egenkapital for hver $1 av gjeld. Dette er grunnen til at konvertible sedler ofte blir sett på som en billigere måte å finansiere en oppstart, siden investorene tar på seg noe av risikoen for virksomheten.

konvertible sedler kan også struktureres på en måte som gir innehaverne visse rettigheter eller privilegier, for eksempel preferanse ved salg eller børsnotering.

Hva er AT1 Coco-obligasjoner?

AT1 Coco-obligasjoner er en type konvertible seddel som kan byttes til vanlige aksjer etter utsteders skjønn. Utsteder kan velge å konvertere sertifikatene til aksjer når som helst i løpet av obligasjonens levetid, men er ikke forpliktet til det. Dersom utsteder ikke konverterer sedlene, vil de bli tilbakebetalt ved forfall.

AT1 Coco-obligasjoner brukes vanligvis av utstedere som søker å skaffe kapital, men som ikke er sikre på om de vil trenge pengene umiddelbart. Ved å utstede konvertible sertifikater kan utsteder skaffe penger nå og deretter bestemme om sertifikatene skal konverteres til aksjer eller tilbakebetales ved forfall. Denne fleksibiliteten gjør AT1 Coco-obligasjoner til et attraktivt alternativ for både utstedere og investorer.

Konverteres betingede konvertible obligasjoner automatisk?

Ja, betingede konvertible obligasjoner konverteres automatisk. Betingelsene de konverterer under kan imidlertid variere fra obligasjon til obligasjon. For eksempel kan noen obligasjoner konverteres automatisk hvis utstederens aksjekurs når et visst nivå, mens andre kan konverteres automatisk hvis utstederens gjeldsandel faller under et visst nivå.

Er konvertible obligasjoner det samme som konvertible obligasjoner?

Konvertible sertifikater er en type gjeld som kan konverteres til egenkapital etter innehaverens skjønn. Konvertible obligasjoner er en type gjeld som må konverteres til egenkapital på en forhåndsbestemt dato. Konvertible obligasjoner gir innehaveren mer fleksibilitet enn konvertible obligasjoner, men de har også mer risiko.