Hva sier kumulativ avkastning om investeringsresultatet?

Kumulativ avkastning er prosentandelen av en investering som har blitt oppnådd eller tapt over en viss tidsperiode. Den måler ytelsen til en investering, og kan brukes til å sammenligne ulike investeringer.

Den kumulative avkastningen beregnes ved å ta den opprinnelige investeringen og legge til eventuelle gevinster eller tap som har blitt gjort over tidsperioden. For eksempel, hvis du investerte $100 i en aksje og den gikk opp med 10 % i løpet av et år, vil den kumulative avkastningen din være 10 %.

Kumulativ avkastning kan være et nyttig verktøy for å vurdere investeringsresultatet, men det er viktig å huske at det bare forteller en del av historien. For eksempel tar den ikke hensyn til hvor mye risiko som ble tatt for å oppnå avkastningen, eller tidsrammen som avkastningen ble oppnådd over.

Hvordan beregner du kumulativ avkastning fra månedlig avkastning?

For å beregne den kumulative avkastningen fra månedlig avkastning, må du først konvertere den månedlige avkastningen til en serie vekstrater. Dette kan gjøres ved å ta den naturlige logaritmen til den månedlige avkastningen, som vil gi deg den kontinuerlige veksten over den perioden.

Når du har de kontinuerlige vekstratene, kan du sammensette dem for å få den kumulative avkastningen. Dette gjøres ved å ta eksponentialen av summen av vekstratene.

For eksempel, hvis du har månedlig avkastning på 1 %, 2 % og 3 %, vil de tilsvarende vekstratene være 0,01, 0,02 og 0,03. Den kumulative avkastningen vil da være e^(0,01+0,02+0,03) - 1 = 1,08% Hva er et eksempel på kumulativ? Et eksempel på et kumulativt produkt er en portefølje av investeringer. Denne typen produkter lar en investor sette penger i en rekke forskjellige investeringer, og deretter motta periodiske betalinger som representerer ytelsen til hele porteføljen. Dette kan være en nyttig måte å motta inntekter fra en rekke ulike kilder, og å diversifisere sin investeringsportefølje.

Er kumulativ avkastning det samme som totalavkastning? Nei, kumulativ avkastning er ikke det samme som totalavkastning. Totalavkastning inkluderer både verdistigning eller avskrivning av investeringen, samt eventuelt utbytte eller andre utdelinger som ble utbetalt i løpet av beholdningsperioden. Akkumulert avkastning tar derimot kun hensyn til verdistigningen eller avskrivningen. Hvordan beregner du årlig avkastning fra kumulativ avkastning? Årlig avkastning beregnes vanligvis ved å ta summen av den kumulative avkastningen i løpet av et år og dele på antall perioder i det året. For eksempel, hvis en portefølje har en kumulativ avkastning på 10 % i løpet av et år med 52 perioder, vil den årlige avkastningen være (10 % + 0)/52, eller 0,1923 %. Hva betyr det hvis noe ikke er kumulativt? En ikke-kumulativ preferanseaksje er en preferanseaksje hvor utbyttet ikke er kumulativt. Dette betyr at dersom utbyttet ikke utbetales ved forfall, har ikke aksjonæren rett til å kreve etterskuddsvis utbytte. Aksjonærens rett til fremtidig utbytte påvirkes ikke.