Hva sier kumulativ avkastning om investeringsresultatet?

Kumulativ avkastning er prosentandelen av en investering som har blitt oppnådd eller tapt over en viss tidsperiode. Den måler ytelsen til en investering, og kan brukes til å sammenligne ulike investeringer. Den kumulative avkastningen beregnes ved å ta den opprinnelige investeringen og legge til eventuelle gevinster eller tap som har blitt gjort over tidsperioden. For … Les mer

Assets Under Management: Definisjon og beregning

. Assets Under Management (AUM): Definisjon og beregning En eiendel under forvaltning (AUM) er den totale markedsverdien av alle eiendelene som et investeringsselskap eller finansinstitusjon administrerer på vegne av sine kunder. Beregningen av AUM er et enkelt spørsmål om å legge sammen markedsverdien av alle eiendelene i porteføljen. For eksempel, hvis et investeringsselskap har $100 … Les mer