Hva er likviditet?

En regnskapsbetingelser og økonomi, forstås likviditet som kapasiteten til en investering som kan transformeres til kontanter uten å medføre et betydelig verditap. Med andre ord, jo lettere det er å konvertere en eiendel til kontanter, jo mer likvid sies det å være.

For å måle et selskaps likviditet, brukes det som kalles likviditetsforholdet, som gjør det mulig å beregne et selskaps evne til å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser og med dette finne ut dets solvens i kontanter og dets evne til å løse lønnsomt noe uforutsett.

Det er viktig å kontrollere likviditeten i et selskap, spesielt i de tidene når bankkreditten er lav. Takket være de forskjellige formlene som tilbys av den økonomiske analysen av selskaper, er det mulig å beregne graden av likviditet til et selskap, som alltid må ha et visst forhold til mengden kortsiktig gjeld.

Beregn likviditetsforholdet