Standardfeil (SE) Definisjon: Standardavvik

. Hva er standardfeil? Standardfeil er et mål på variasjon i statistikk. Det er standardavviket for prøvefordelingen til en statistikk. Hva er et annet navn for standardfeil i statistikk? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da begrepet «standardfeil» kan brukes til å referere til en rekke forskjellige mål i statistikk. Noen vanlige … Les mer

Hva er verdikjeden?

Begrepet verdikjede ble introdusert av Porter, da han delte de forskjellige aktivitetene i selskapet, for å bestemme hvordan man kunne tilby kundene høyest mulig verdi. Det er derfor et strategisk analyseverktøy. Dens funksjon er å bestemme hva som er konkurransefortrinnene til en bestemt virksomhet eller selskap i forhold til konkurrentene. På denne måten blir hver … Les mer

Kategorier V