Hva er været i fremtiden?

Værfutures er finansielle kontrakter som lar handelsmenn spekulere i den fremtidige prisen på en værrelatert råvare, for eksempel naturgass eller fyringsolje. Prisen på disse kontraktene er basert på faktorer som forventet temperatur og nedbør for et bestemt sted og tidsperiode. Hva er et CME-vær? En CME værkontrakt er en type derivatinstrument som lar tradere spekulere på fremtidige værforhold på et bestemt sted. Kontrakten er basert på den daglige gjennomsnittstemperaturen på stedet i et spesifisert tidsrom. Hva er en temperaturderivat? Et derivat er et verdipapir hvis verdi er basert på verdien av et annet verdipapir. En temperaturderivert er en derivert hvis verdi er basert på temperaturen. Temperaturderivater kan brukes til å sikre seg mot eller spekulere på endringer i temperaturen.

Hvordan prises værderivater?

Det første trinnet i å prise værderivater er å konstruere en modell som fanger opp de relevante egenskapene til den underliggende værvariabelen. Modellen skal være i stand til å reprodusere den observerte statistikken til værvariabelen, inkludert dens gjennomsnitt, varians og autokorrelasjonsstruktur. Når en passende modell er konstruert, er neste trinn å bruke denne modellen til å generere et stort antall simulerte værutfall, som hver deretter brukes til å beregne utbetalingen av derivatet. Utbetalingen av derivatet blir deretter diskontert tilbake til nåtiden ved å bruke en passende risikofri rente, og gjennomsnittet av alle utbetalingene tas for å oppnå den virkelige prisen på derivatet.

Det finnes en rekke forskjellige typer modeller som kan brukes til å modellere den underliggende værvariabelen, inkludert statistiske modeller, fysiske modeller og kombinasjoner av begge. Statistiske modeller brukes vanligvis når det er relativt lite kjent om de underliggende fysiske prosessene, mens fysiske modeller brukes når det er en god forståelse av den aktuelle fysikken. I mange tilfeller brukes en kombinasjon av begge typer modeller, der den fysiske modellen gir en realistisk representasjon av den underliggende fysikken og den statistiske modellen gir et fleksibelt rammeverk for å fange den observerte statistikken.

Når en modell er valgt, er neste trinn å bruke denne modellen til å generere et stort antall simulerte værutfall. Dette kan gjøres ved å kjøre modellen for en rekke forskjellige startbetingelser og for en rekke forskjellige realiseringer av de tilfeldige inngangene (f.eks. atmosfærisk støy). For hvert av de simulerte værutfallene beregnes deretter utbetalingen av derivatet. Utbetalingene blir deretter diskontert tilbake til nåtiden ved å bruke en passende risikofri rente, og gjennomsnittet av alle utbetalingene tas for å oppnå den virkelige prisen på derivatet.

Hovedutfordringen med å prise værderivater er å konstruere en modell som nøyaktig fanger opp de relevante egenskapene til den underliggende værvariabelen. Dette gjøres vanligvis ved å bruke en kombinasjon av statistiske og fysiske modeller. En gang en passende

Hva mener du med råvarederivater?

Et råvarederivat er et finansielt instrument hvis verdi er basert på eller avledet fra en fysisk vare. Fysiske varer inkluderer landbruksprodukter, husdyr, energi, edle metaller og industrielle metaller. Råvarederivater kan handles på børser eller over-the-counter (OTC). De brukes av produsenter, forbrukere og investorer for å sikre seg mot prissvingninger eller til å spekulere i prisbevegelser.

Det er tre hovedtyper av råvarederivater:

1. Futures-kontrakter: En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en råvare til en fremtidig dato og pris. Terminkontrakter er standardiserte og handles på børser.

2. terminkontrakter: En terminkontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en vare på en fremtidig dato og pris som er avtalt i dag. Terminkontrakter er ikke standardiserte og handles OTC.

3. Opsjonskontrakter: En opsjonskontrakt gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en vare på et fremtidig tidspunkt og pris. Opsjonskontrakter er standardiserte og handles på børser. Hva er en værsikring? En værsikring er en type futureskontrakt som lar investorer sikre seg mot værrelaterte risikoer. Den vanligste typen værsikring er en kontrakt for differanse (CFD), som er en kontrakt mellom to parter for å utveksle forskjellen i verdien av en vare eller verdipapir på et spesifisert tidspunkt i fremtiden. Værsikringer kan også brukes til å sikre seg mot risiko for fysisk skade på eiendom eller avlinger, eller tap av inntekter på grunn av værrelaterte forstyrrelser.