Hva er tidligere sannsynlighet?

Forutgående sannsynlighet er sannsynligheten for at en hendelse inntreffer før noen bevis er tatt i betraktning. Dette kalles også forutdelingen. Den tidligere sannsynligheten kan betraktes som basisrenten for en hendelse. Hva er tidligere sannsynlighet mangel på bevis? Forutgående sannsynlighet er sannsynligheten for at en hendelse inntreffer før noen bevis er tatt i betraktning. Med andre … Les mer