Revisjonsbevis

Revisjonsbevis er informasjonen som brukes av revisorer for å komme til konklusjoner som de kan basere sine meninger på. Dette beviset samles inn under revisjonsprosessen og brukes til å støtte revisors oppfatning om regnskapet.

Bevistypene som brukes av revisorer inkluderer:

1. Fysiske bevis – dette er konkrete bevis som kan sees og undersøkes, for eksempel fakturaer, kontrakter og andre dokumenter.

2. Vitnesbyrd – dette er bevis i form av muntlig vitnesbyrd fra personer med førstehåndskunnskap om fakta, for eksempel ansatte eller kunder.

3. Analytisk bevis – dette er bevis som er hentet fra en analyse av finansielle data, som forholdstall eller trender.

4. Konklusjonsbevis – dette er bevis som er basert på revisors erfaring og skjønn, for eksempel når det ikke er direkte bevis tilgjengelig, men revisor er i stand til å gjøre en utdannet gjetning basert på lignende situasjoner.

Hvilken type revisjonsbevis vil bli brukt?

Det er fire hovedtyper av revisjonsbevis:

1. Fysisk bevis – Dette inkluderer ting som dokumenter, kontrakter, fakturaer, kvitteringer og andre fysiske elementer som gir bevis på transaksjoner.

2. Vitnemålsbevis – Dette inkluderer ting som edsvorne erklæringer, erklæringer og utsagn fra personer med førstehåndskunnskap om de aktuelle transaksjonene.

3. Analytisk bevis – Dette inkluderer ting som finansregnskap, trendanalyse og andre data som kan brukes til å trekke konklusjoner om de aktuelle transaksjonene.

4. Eksperimentelt bevis – Dette inkluderer ting som testresultater, simuleringer og andre typer data som kan brukes til å verifisere nøyaktigheten til de tre andre typene bevis.

Hva er de 7 påstandene?

De syv påstandene er:

1. Eksistens
2. Rettigheter og forpliktelser
3. Verdsettelse eller allokering
4. Presentasjon og offentliggjøring
5. Fullstendighet
6. Nøyaktighet og verdsettelse
7. Konsistens Hva er den viktige revisjonsteknikken? Den viktigste revisjonsteknikken er å nøye gjennomgå regnskapet til selskapet som revideres. Dette inkluderer gjennomgang av balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Revisor bør også gjennomgå eventuelle medfølgende fotnoter og opplysninger. Hva er internrevisjonsbevis? Internrevisjonsbevis er dokumentasjonen som internrevisorer bruker for å støtte sine påstander. Denne dokumentasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, regnskap, regnskap og støttedokumentasjon som fakturaer og kansellerte sjekker. Internrevisjonsbevis inkluderer også ikke-finansiell informasjon, som medarbeidersamtaler og observasjoner av arbeidsprosesser.

Hva er primært revisjonsbevis?

Primært revisjonsbevis er informasjon som er samlet inn av revisor i løpet av en revisjon. Denne informasjonen brukes til å avgjøre om regnskapet til en organisasjon er uten vesentlig feilinformasjon.

Det er tre typer primære revisjonsbevis:

1. Fysiske bevis – Denne typen bevis inkluderer dokumenter og poster som støtter transaksjonene som er registrert i regnskapet. For eksempel vil fakturaer og leveringsdokumenter bli betraktet som fysisk bevis.

2. Attestbevis – Denne typen bevis er gitt av personer som har kunnskap om transaksjonene som er registrert i regnskapet. For eksempel kan revisor snakke med organisasjonens ansatte eller leverandører for å få vitnebevis.

3. Analytisk bevis – Denne typen bevis er basert på revisors analyse av regnskapet. For eksempel kan revisor sammenligne gjeldende års regnskap med forrige års regnskap for å se etter trender.