Hva er symmetrisk distribusjon?

I statistikk er symmetrisk distribusjon en type distribusjon der dataene er jevnt fordelt rundt midtpunktet. Dette betyr at hvis du skulle plotte dataene på en graf, ville det se ut som en klokkekurve. Symmetrisk fordeling kalles også noen ganger normalfordeling. Hvor mange distribusjonsformer er det? Det er tre distribusjonsformer: symmetrisk, venstreskjev og høyreskjev. Hva er en enkel test for å finne ut om variabler er fordelt symmetrisk? Det er noen få tester som kan brukes til å teste for symmetri i en fordeling, men den vanligste og enkleste testen er Pearsons kjikvadrattest. Denne testen er basert på sammenligningen av den observerte fordelingen av verdier med den forventede fordelingen dersom variablene er fordelt symmetrisk. Kjikvadratstatistikken brukes til å bestemme om forskjellen mellom observert og forventet fordeling er statistisk signifikant. Hvis kjikvadratstatistikken er stor, er det usannsynlig at forskjellen mellom fordelingene skyldes tilfeldigheter, og variablene er sannsynligvis ikke fordelt symmetrisk. Hvilket begrep brukes for å beskrive målet for en symmetri av fordelingen av reell verdi tilfeldig variabel? Begrepet som brukes for å beskrive målet på en symmetri av fordelingen av en reell verdisatt tilfeldig variabel kalles skjevheten.

Hvilket av følgende er sant for en symmetrisk fordeling?

En symmetrisk fordeling er en type sannsynlighetsfordeling der sannsynlighetene for forekomst for begge verdiene til en tilfeldig variabel er like. Med andre ord, hvis det er en sannsynlighet på x% for at en viss verdi skal oppstå, så er det også en sannsynlighet på (100-x)% for at den andre verdien oppstår. Hvilken verdi er den beste representasjonen for en symmetrisk fordeling? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, siden det er mange mulige verdier som kan anses som "best" avhengig av de spesifikke omstendighetene. Noen ofte brukte verdier for symmetriske fordelinger inkluderer imidlertid gjennomsnitt, median og modus.