Diskret sannsynlighetsfordeling: Oversikt og eksempler

Diskret sannsynlighetsfordeling.

Hva er formelen for diskret sannsynlighetsfordeling?

I sannsynlighetsteori og statistikk er en diskret sannsynlighetsfordeling en sannsynlighetsfordeling karakterisert ved en sannsynlighetsmassefunksjon (pmf) som tildeler ikke-negative reelle tall til utfallene til en diskret tilfeldig variabel.

En diskret tilfeldig variabel er en tilfeldig variabel som bare kan anta et begrenset eller tellelig uendelig sett med verdier. Eksempler på diskrete tilfeldige variabler inkluderer følgende:

- antall hoder i en sekvens av myntsvingninger
- antall personer i et rom
- antall biler på en parkeringsplass Hva er en eksempel på diskret tilfeldig variabel? En diskret tilfeldig variabel er en tilfeldig variabel som bare kan ta på seg et begrenset eller tellbart antall verdier. Eksempler på diskrete tilfeldige variabler inkluderer antall hoder som oppstår når en mynt snus, antall biler som passerer gjennom en bomstasjon i løpet av en gitt dag, og antall elever som får en viss poengsum på en test.

Hva er forskjellen mellom diskret sannsynlighet og kontinuerlig sannsynlighet?

Diskret sannsynlighet er basert på et begrenset eller tellbart utvalgsrom. Dette betyr at de mulige utfallene av en diskret tilfeldig variabel er separate og distinkte. Kontinuerlig sannsynlighet er basert på et utellelig utvalgsrom. Dette betyr at de mulige utfallene av en kontinuerlig tilfeldig variabel ikke er separate og distinkte. Hva kaller du grafen til en diskret sannsynlighetsfordeling? En graf av en diskret sannsynlighetsfordeling kalles en sannsynlighetsmassefunksjon (pmf).

Hva er et virkelighetseksempel på sannsynlighet? Et virkelighetseksempel på sannsynlighet ville være å finne sannsynligheten for å vinne i lotto. Sannsynligheten for å vinne i lotto er vanligvis rundt 1 av en million, noe som betyr at for hver million ganger lottoen spilles, er det kun én vinner.