Hva er skattefritaket?

Definisjonen av skattefritak refererer til renter som er fri for føderale skatter. Konseptet med skattefritak er et skattemessig begrep, et fradrag som er tillatt av regjeringen for å redusere inntektene som vil bli beskattet som hovedregel. Uten privilegiet med skattefritak, måtte skattebetalere og / eller forbrukere betale for den skatten.

Kjennetegn ved skattefritaket

Nå som vi vet hva skattefritaket er, skader det ikke at vi kjenner dets særegenheter og ser hvordan disse inntektene og skattefrie transaksjonene påvirker økonomien:

  • Skattefritaket er fritt for føderale skatter, men er kanskje ikke på statlig eller lokalt nivå.
  • Gevinst på investeringer som er skattefrie, er skattepliktige; det vil si at bare renter på disse investeringene er fritatt for skatt.
  • Skattebetalere som liker en slags skattefritak, må rapportere det.
  • På individnivå kan du be om personlig skattefritak. Dette reduserer den skattepliktige inntekten din akkurat som et fradrag ville gjort.
  • Hvis du har noen ansvarlig (barn under 19 år, studenter under 24 år som studerer heltid ...) eller er avhengige av noen (for eksempel barna dine), kan du også kreve et avhengig fritak som reduser plikten til å betale skatt.