Hva er SEC Form 17-H?

SEC Form 17-H er et skjema arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) av investeringsrådgivere som er registrert hos SEC. Skjemaet brukes til å gi informasjon om en rådgivers virksomhet, inkludert eierstruktur, investeringsstrategier og kompensasjonsordninger. Innleverer private selskaper SEC? Nei, private selskaper er ikke pålagt å sende inn søknad til SEC. Noen private selskaper velger imidlertid å gjøre det frivillig for å gi større åpenhet til sine investorer. I tillegg kan enkelte private selskaper bli pålagt å registrere seg til SEC hvis de er børsnotert eller har et visst antall aksjonærer.

Hvordan sjekker jeg om et selskap er registrert i SEC?

Det første trinnet er å gå til SECs EDGAR-database.

Klikk deretter på "Company Filings | Search for Company Filings".

Skriv inn selskapets navn eller CIK i søkefeltet og klikk "Søk".

Hvis selskapet er registrert hos SEC, bør du se en liste over registreringene.

Hva er SEC-arkiveringskravene?

Alle selskaper som er børsnotert på en større børs er pålagt å sende inn periodiske rapporter til Securities and Exchange Commission (SEC). Disse rapportene inkluderer regnskaper, samt informasjon om selskapets forretningsdrift og ledelse.

Det er fire hovedtyper av SEC-innleveringer:

1. Årsrapporter (10-Ks)
2. Kvartalsrapporter (10-Ks)
3. Gjeldende rapporter (8-Ks)
4. Fullmaktserklæringer

Års- og kvartalsrapporter må sendes innen 60 dager etter slutten av henholdsvis regnskapsåret eller kvartalet. Gjeldende rapporter må sendes inn innen 10 dager etter hendelsen det rapporteres om. Fullmaktserklæringer må innleveres innen 120 dager etter slutten av regnskapsåret.

SEC-arkiver er tilgjengelige for allmennheten på SECs nettsted. Hva er rollen til SEC? U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) er et føderalt myndighetsorgan som regulerer verdipapirindustrien og beskytter investorer. SEC fremmer full og rettferdig offentliggjøring i verdipapirmarkedene og arbeider for å opprettholde rettferdige, ryddige og effektive markeder. SEC fører også tilsyn med registreringen av verdipapirtilbud og handel med verdipapirer, og den håndhever føderale verdipapirlover.

Hva brukes Form S 1 til?

Skjema S-1 brukes av selskaper til å registrere verdipapirer hos Securities and Exchange Commission (SEC). Skjemaet brukes til å registrere både nye og sekundære verdipapirtilbud. Skjemaet må arkiveres til SEC før et selskap kan selge sine verdipapirer til offentligheten.

Skjemaet S-1 inneholder informasjon om selskapets virksomhet, økonomiske tilstand og tilbudet av dets verdipapirer. Skjemaet inneholder også informasjon om selskapets ledere og styremedlemmer, samt garantistene for tilbudet.

Formålet med skjemaet S-1 er å gi potensielle investorer informasjon om et selskap og dets verdipapirtilbud, slik at de kan ta en informert investeringsbeslutning.