Hva er reversibel avskrivning?

La avskrivninger refererer til verditap på en eiendel på grunn av dens bruk eller på grunn av tidens forløp. Begrepet reversibel avskrivning refererer til verditap på noen av eiendelene til et selskap forårsaket av forskjellige omstendigheter som kommer fra markedet. Varelager av selskapets aksjer kan bli reversible og irreversible avskrivninger. Reversible avskrivninger kan forstås som … Les mer