Hva er rettsvitenskap?

En definisjon av rettsvitenskap er settet med rettsavgjørelser og dommer som utgjør en av rettskildene og er et presedens for løsning av saker i fremtiden. Når dommeren avsier dom, setter den en parameter for fremtidige lignende anledninger der rettferdighet må utstedes, siden rettsvitenskap består av tolkningen av loven utstedt av en kompetent domstol eller høyesterett.

Når sitter rettsvitenskap?

Ved å etablere rettsvitenskap unngås forskjellige tolkninger av den samme rettssituasjonen, noe som gir den et unionsprinsipp og målet om å etablere et løsningskriterium i visse tilfeller.

Dommere må ved mange anledninger basere sine avgjørelser på tidligere kjennelser. Dette innebærer at de må gjøre en gjennomgang av rettsvitenskapen. Det er dommer som er nødvendige for å skape rettsvitenskap innen lovfeltet, og takket være dem er det mulig å overvinne de mulige ufullkommenhetene som rettssystemet presenterer gjennom opprettelsen av hva som vil være lovlig innhold for mulige fremtidige saker som kan utgjøre en likhet.

Rettspraksis presenterer også et integrerende aspekt, siden det også har til oppgave å dekke hullene eller hullene som oppstår i loven når det ikke er noen lov som omhandler et bestemt spørsmål.

Men de er ikke de eneste funksjonene den presenterer, siden det også har ansvaret for å sikre fremgang og tilpasse seg det som ville være de historiske kravene til samfunnet i hvert øyeblikk. Rettspraksis er etablert fra et par setninger som tolker en norm i samme forstand som kommer fra Høyesterett.

Et eksempel på rettsvitenskap kan være når en dommer feller en dom til fordel for en arbeidstaker som er sparket for å være gravid etter at et par rettsavgjørelser har støttet den samme teorien.