Definisjon av Embargo

Et panterett er suspensjon eller oppbevaring av en hvilken som helst eiendom som en sikkerhetsmetode for å sikre betaling av gjeld som kan ha oppstått tidligere. Garneringer er autorisert av en dommer eller et kompetent organ på en bestemt dato. Verdien av de beslaglagte eiendelene må overstige beløpet som ble trukket fra gjelden i begynnelsen, og den som må ta seg av gjelden, må også i følge loven bære kostnadene ved søksmålene og forsinkelsens interesse.

Klassifiseringen av panterett er som følger:

  • Forebyggende embargo: det skjer når et individ eller et selskap blir anklaget i en rettslig prosess, og det er ønsket å sikre etterlevelse av den fremtidige dommen, både i tilfelle manglende betaling av gjeld eller forsinkelse i samsvar med den.
  • Utøvende beslag: finner sted etter å ha bestemt rettsstraff for forpliktelsen. Oppbevaring av fordringshavers eiendeler bestilles av en dommer for å betale gjelden med sin verdi.