Hva er regnskapssyklusen?

En regnskapssyklus er tidsperioden som er etablert for hvert regnskapsår som tjener til å dele fasene eller stadiene i virksomhetsregnskapet.

Målet med en regnskapssyklus er ingen ringere enn å oppdage helsen til et selskap for å finne ut om finans- og egenkapitaldataene blir oppfylt.

Faser og stadier av regnskapssyklusen

Strukturen til en regnskapssyklus, som normalt varer ett år, og fasene i en konjunktur har en strengt fast start- og sluttdato. Under utviklingen av aktiviteten er dens formål å måle produktivitet av selskapet, inntekt, kontoer, inntjening etc. Dette er de viktigste trinnene i en regnskapssyklus:

  • Åpning: er når en ny regnskapsyklus begynner. For dette, data knyttet til eiendeler, forpliktelser og egenkapital som tilhører situasjonsbalanse blant andre dokumenter.
  • Utvikling: det er tidsperioden som går mellom åpning og lukking. Bruken av daglig bok samle inn informasjonen umiddelbart.
  • Rettelser: i denne perioden vurderes det at hver eneste av transaksjonene er reelle og trofaste mot selskapet.
  • Avslutning: er utgangen av regnskapsåret. Regnskapet og lederresultatene vil bli testet for å finne ut hva det endelige resultatet for regnskapsåret har vært.