Hva er markedsverdien?

Markedsverdi er et begrep som representerer verdien av en vare som brukes på et gitt tidspunkt. Vanligvis brukes begrepet markedsverdi i salg av biler. Å referere til markedsverdi som eier et brukt kjøretøy når det legges ut for salg. Bruk av dette begrepet er også vanlig i de tilfeller der et kjøretøy regnes som uhell etter en ulykke, og fortsetter a kompensasjon av forsikringsselskapet. I denne situasjonen brukes kjøretøyets markedsverdi til å beregne kompensasjonsbeløpet.

Beregning av venal verdi

Beregningen av markedsverdien til en brukt vare eller et kjøretøy utføres i henhold til en rekke aspekter knyttet til den. I alle fall vil markedsverdien bli beregnet av en tekniker eller spesialistekspert.

I tillegg, når det gjelder kjøretøy, blir lister med venale verdier for hvert merke og modell publisert med jevne mellomrom av skatteetaten. Tatt i betraktning datoen for registreringen. Disse listene kan konsulteres i Official State Gazette, BOE. Det er også en kalkulator som gjør det mulig å oppnå markedsverdien på alle typer kjøretøy.

I de tilfeller der du ønsker å oppnå markedsverdien av en vare som ikke er et kjøretøy, eller for å oppnå markedsverdien av den sistnevnte når visse spesielle egenskaper medfører dem, vil markedsverdien bli beregnet i henhold til følgende kriterier.

Kriterier for beregning av venal verdi

Dette er kriteriene som skal analyseres for å beregne venalverdien.

  • Egenskapene til artikkelen eller kjøretøyet.
  • Artikkelens merke, modell og ytelse.
  • Artikkelens alder.
  • Slitasje.
  • Bevaringsstatus.
  • Eksisterende tilbud i Mercado for den artikkelen.
  • etterspørsel fra markedet for den varen.