Hva er binomialfordelingen?

Binomialfordelingen består av sannsynligheten for suksess med hensyn til sannsynligheten for feil. Av denne grunn etablerer begrepet nominell fordeling en sannsynlighet som har en viss sekvens med forsøk mellom det endelige resultatet, som vil være suksess, eller som vi diskuterte, fiasko.

Hva er formelen for binomialfordeling?

Formelen for binomialfordeling er den vi finner nedenfor. Før du vet det, er det viktig å ta hensyn til hva hver verdi av binomialfordelingen representerer, og av alle elementene som komponerer den "p" vil lykkes, vil "q" mislykkes og "n" vil representere antall forsøk og eksperimenter som skal gjennomføres. Til slutt vil "x" referere til totalt antall suksesser oppnådd.

Hvordan beregne binominalfordeling

Når man beregner formelen for den nominelle fordelingen, må det imidlertid tas i betraktning at det endelige resultatet vil være helt uavhengig av de som kan ha blitt oppnådd tidligere.

Til slutt må vi også ta hensyn til tilstedeværelsen av visse parametere, for eksempel forskjell, standardavviket og gjennomsnittet:

  • Variasjon: µ = n. s
  • Media: o2 = n. s. q
  • Standardavvik: o = √npq

Hvilke egenskaper har binomialfordelingen?

En av hovedegenskapene til binomialfordelingen er at sannsynligheten for suksess som er gitt av "p" alltid er en konstant. Derfor, for å gjennomføre dette eksperimentet, vil det alltid være behov for tester. Derfor, for hver av forsøkene eller testene som er utført gjennom hele eksperimentet, vil det bare være totalt to mulige resultater, suksess eller fiasko. Selvfølgelig må sannsynligheten for svikt også være konstant.

En annen av egenskapene til binominalfordelingen som vi må fremheve, er at hendelsene er eksklusive, for som vi har kommentert, kan de to resultatene ikke gis, eller vi finner oss selv med suksess, eller vi finner oss selv med fiasko. Imidlertid vil vi alltid finne en tilfeldig variabel. I dette tilfellet vil det tilfeldige alltid være antall eksperimenter som er utført.