Hva er outsourcing?

Begrepet outsourcing eller underleverandør innebærer at en Selskapet krever tjenester fra en annen for å utføre bestemte aktiviteter. Derfor er det eksterne selskapet ansatt for å kunne utføre visse nødvendige oppgaver i hovedselskapet.

Vanligvis er outsourcing for tjenester som ikke har noe å gjøre med hovedselskapet eller som ikke er spesialister på det. For eksempel, hvis vi er et byggefirma og en datamaskin går i stykker, vil IT-selskapet som fikser det, bli levert ut for det.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det også kan være tilfelle der det ikke bare kreves personalets ferdigheter og kunnskap, men også ansettelse av ressurser som kan hjelpe aktiviteten til å bli utført riktig. Videre er det viktig at de innleide ressursene er de beste og de tilsvarende for å kunne utføre denne aktiviteten.

Beslutningen om å outsource for å forbedre et aspekt er en beslutning som tas for å bli mer konkurransedyktig og effektiv enn resten av selskapene i markedet. Dette kan imidlertid generere meninger for og imot:

  • Meninger for. Outsourcede tjenester er mye billigere enn hvis vi hyret ansatte direkte til selskapet vårt, og bruker denne personen når vi virkelig trenger det, bruker mer konkurransedyktig praksis og forbedrer seg kontinuerlig i detaljer.
  • Meninger mot. Outsourcet personell viser ikke lojalitet mot selskapet vårt, ettersom de vanligvis ansettes av andre. På den annen side må vi også snakke om usikre arbeidsforhold på grunn av spredning av arbeidskontrakter.