Hva er en administrerende direktør?

Å tenke på betydningen av administrerende direktør, er å referere til administrerende direktør, eller administrerende direktør. Det er den høyeste ansvarsposisjonen i administrasjonen av en organisasjon. I de fleste tilfeller refererer det til store selskaper som til og med vanligvis er notert på aksjemarkedet. Men det er ikke alltid slik.

Det kan også eksistere i andre typer organisasjoner, som offentlige selskaper, store foreninger eller ideelle organisasjoner. Det vanlige er at det fungerer sammen med et styre, og dets funksjon er å maksimere målene for selskapet og dets aksjonærer, hvis aktuelt.

Selv om det er bredt spredt internasjonalt, kan forkortelsen administrerende direktør også betraktes som tilsvarende som andre som MD, administrerende direktør eller CE, administrerende direktør. Noen ganger kalles en lignende figur President. Det er også spesifikke navn i visse land, for eksempel Representative Director, RD, som er navnet på administrerende direktør i Japan.

CEO-funksjoner

En administrerende direktør har vanligvis som funksjoner eller ansvar administrasjonen av selskapets ressurser, tar viktige beslutninger eller generell administrasjon av driften; og fremfor alt har han ansvaret for å utforme selskapets strategi. Rollen varierer imidlertid mellom selskapene.

Konsernsjefen er ofte medlem av styret, til og med som styreleder. I et annet tilfelle vil det være en kommunikasjonsbro mellom den daglige dagen for selskapet og det nevnte styret.

Administrerende direktør figurerer også som generaldirektør i SMB. I dette tilfellet har de ofte en veldig aktiv rolle, og deres funksjoner overgår spesielt de som er nevnt ovenfor.

I denne forstand er inkluderte avgjørelser, kanskje av et lavere nivå, som i et stort selskap ville være rettet mot menneskelige ressurser for eksempel ansettelse av personell, eller vil svare til kommersiell eller markedsføringsavdeling, for eksempel innkjøps- eller salgsbeslutninger, osv ...