Hva er en mynt?

Valuta er alle pengene som sirkulerer offentlig og som utstedes av en stat eller av sentralbanken. I tillegg refererer betydningen av valuta også til den type valuta som er spesifikk for hvert land.

Begrepet valuta omfatter samtidig en differensiering. På den ene siden kaller vi valuta hva som er valuta som sådan, penger, og på den andre siden penger i form av en billett.

Egenskapene til mynten

Generelt er det regjeringen, basert på varer og tjenester som avgjør hvor mye penger og valuta det er i omløp. Av denne grunn defineres også de viktigste egenskapene til valutaen fra øyeblikkets pengepolitikk.

  • Verdien av valutaen slik den skjer med valutakurs avhenger alltid av loven om tilbud og etterspørsel
  • Valuta kan også forstås som en økonomisk børs, for eksempel gjennom sjekker
  • Valutaen har en verdi for hele samfunnet som må aksepteres av alle dens deler